Werkgroep Herinrichting Hoflaankerk
7 juni 2022

Het ziet er nu toch echt naar uit dat er beslissende stappen gezet gaan worden in het fusieproces van de hervormde en de gereformeerde kerk in Kralingen. De financiële noodzaak wordt alsmaar groter, er moeten knopen worden doorgehakt. Al een tijdje bestaat er een werkgroep ‘Samengaan’ waarin wordt gesproken over allerlei zaken die met de fusie te maken hebben. Dat gaat van de naam van de fusiegemeente tot de geografische grenzen van de gemeente en van de aanvangstijden van de diensten (in één kerkgebouw) tot de manier waarop de zeggenschap en zelfstandigheid van de wijken is geregeld.

Kort geleden is er door de kerkenraden ook een werkgroep ‘Herinrichting Hoflaankerk’ ingesteld. Daarin zitten mensen uit ons Protestants Kralingen en mensen uit Hervormd Kralingen West. Van ons: Marieke Bukman, Sipke Sels, Laurens de Visser, Leonard de Vos, Ilse Hogeweg en/of Marianne Bogaard en ten slotte Wim van As als adviseur. Ook Wouter van der Wilt doet mee. En natuurlijk zit een aantal gemeenteleden van Kralingen West in de groep: Adri Mourik, Jasper Snoei, Maaike van Dorp, Ria Vuik. Het is de bedoeling dat deze zomer de bevindingen al naar de werkgroep ‘Samengaan’ worden gestuurd.

Na een paar vergaderingen kun je wel zeggen dat er geen grote meningsverschillen lijken te zijn in de groep. De herinrichting van de Hoflaankerk moet een nieuwe start zijn voor beide gemeentes. De mensen die een lange geschiedenis met Pro Rege hebben, moeten zich in de vernieuwde Hoflaankerk thuis en welkom voelen. Iedereen vindt dat het spreekgeluid in de Hoflaankerk beter moet. De organist tekent daarbij aan dat het orgelgeluid niet slechter moet worden als je aan de akoestiek gaat sleutelen. De kerk moet zó worden ingericht dat je met een kleine gemeenschap kunt vieren, zonder je verloren te voelen in de grote kerk, maar bij bijzondere gelegenheden moeten er weer heel veel mensen in de kerk kunnen. En de kerkzaal moet goed geschikt zijn voor verhuur en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dus wellicht banken eruit (?)

De plaats die de kerk inneemt in de wijk Kralingen is ook heel belangrijk, vindt de werkgroep. Er moet openheid zijn naar de wijk toe; dat wordt ook door iedereen onderschreven.

Zo is de groep bezig een program van eisen op te stellen, waarbij ook nog gepraat wordt over bijvoorbeeld de noodzaak van een goede keuken, energiezuiniger verwarmen, het gebruik van de Onésimuszaal, enzovoort.

Lastig is wel dat we geen enkel idee hebben van de financiële grenzen die de kerkrentmeesters gaan stellen. Je praat in de werkgroep met elkaar, je wijst elkaar op prachtige voorbeelden op het internet van andere kerken die een soortgelijk proces hebben doorgemaakt, maar je vraagt je af of je niet met luchtfietserij bezig bent.

Half mei was er in Houten een kerkenbeurs. Daar was van alles te zien en te beleven op het gebied van inrichting, uitrusting, technische mogelijkheden voor kerkelijke gemeentes en kerkgebouwen. Je kon er praten met architecten die lieten zien hoe zij een kerk (of vele kerken) hadden getransformeerd voor een nieuw kerkelijk gebruik. Daar kon je horen vertellen dat het tegenwoordig heel goed mogelijk is om exacte voorspellingen te doen over de akoestiek als je veranderingen aanbrengt in de zaal of in de geluidsapparatuur. Daar kon je ook horen vertellen dat er op het gebied van verwarming van kerken de laatste jaren best wel vooruitgang is geboekt in de technieken om comfortabeler en energiezuiniger te verwarmen bij (monumentale) kerken.

Maar goed, de werkgroep stelt binnenkort zijn program van eisen vast en rapporteert aan de werkgroep Samengaan. Hopelijk is dit voor de kerkrentmeesters aanleiding om een paar architecten en andere professionals uit te nodigen om met plannen en schetsen te komen welke zo goed mogelijk voldoen aan de eisen die wij stellen. Uiteraard zal er dan een serieus budget nodig zijn. Dat is een uitdaging, maar het is zeker niet zo dat er helemaal geen geld te vinden zou zijn.

Leonard de Vos