ANBI & Financiën

Gefedereerde gemeente

Protestants Kralingen is een gefedereerde gemeente: een heel nauw samenwerkingsverband tussen de wijkgemeente Hervormd Kralingen Oost en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam Kralingen. Maar de beide gemeentes zijn nog niet gefuseerd. Bij de beoogde fusie is ook een derde partij betrokken: de wijkgemeente Hervormd Kralingen West, die dan een aparte wijkgemeente blijft naast Protestants Kralingen. En voordat we fuseren willen de duidelijkheid hebben met welk kerkgebouw we verder gaan.

Omdat er nog geen fusie is zijn de financiën en vermogensrechtelijke zaken nog niet samengevoegd. Er is een hervormd en een gereformeerd College van kerkrentmeesters en een hervormde en een protestantse diaconie.

ANBI

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk en hun diaconieën hebben bij de belastingdienst een ANBI-beschikking. Hierdoor zijn giften binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de belasting.

Hier volgen verwijzingen naar de ANBI gegevens en de begrotingen die van toepassing zijn:
ANBI Hervormde gemeente KralingenANBI Hervormde diaconieANBI Gereformeerde kerk Rotterdam KralingenANBI Protestantse diaconie
Begroting 2023 Hervormde Gemeente KralingenBegroting 2023 Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen • Begroting 2023 diaconie Hervormde gemeente Kralingen

Begroting 2024 van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen

Activiteitenkas

De activiteitenkas wordt gevuld door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. In de regel is er in oktober een financiële actie voor deze kas.

De activiteitenkas wordt gebruikt voor kleinere uitgaven zoals koffie bij de vergaderingen, kringen en na de kerkdiensten, het printen van de liturgieën, de ‘lief-en-leed-pot’, kosten startdienst, cantatediensten, het jeugdwerk en vele andere zaken.

Kasbeheerder

Dhr. H.M. (Henk) van Heijst

Telefoonnummer:

(010) 230 60 42.

Bankrekeningnummer:

NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente R’dam Kralingen inzake wijkkas.

Hervormd College van Kerkrentmeesters

Postadres

Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam

E-mail

cvk@hervormdkralingen.com

Algemeen bankrekeningnummer

NL26 RABO 0373 7239 03 (t.b.v. giften en dergelijke).

Uitsluitend voor kerkbalans bankrekeningnummer

NL04 RABO 0373 7239 11.
    

Contactpersoon voor de (hervormde) kerkrentmeesters

Dhr A.H. (Ton) van Osch

E-mail

tl.vanosch@planet.nl

Telefoonnummer

(010) 202 61 29

Collectebonnen

Collectebonnen van de Hervormde gemeente zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50 in vellen van 20 stuks. De bonnen zijn te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen.

Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

Gereformeerd College van Kerkrentmeesters

Postadres

Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam

E-mail (via Flip Bukman)

flip.bukman@gmail.com

Algemeen bankrekeningnummer 

NL57 INGB 0000 3545 96  t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen. 

Uitsluitend voor de VVB bankrekeningnummer

NL27 RABO 0373 7109 84  t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inzake Vrijwillige Vaste Bijdrage

Contactpersoon voor de (gereformeerde) kerkrentmeesters

Dhr P.C. (Flip) Bukman

E-mail

flip.bukman@gmail.com

Telefoonnummer

(010) 456 23 87

Collectebonnen

Collectebonnen van de Gereformeerde Kerk zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,50 en € 2,50 in vellen van 20 stuks, via dhr B. Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam

E-mail

brein@xs4all.nl

Telefoonnummer

(010) 411 65 10

Bankrekeningnummer

NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen