Doneer aan de Energiebank!
28 oktober 2022

Heel binnenkort krijgen alle huishoudens via hun energieleverancier een compensatie uitbetaald voor de gestegen energiekosten. De compensatie bedraagt € 190. Over een paar maanden wordt er nog eens € 190 betaald.
Heel veel mensen kunnen dat geld goed gebruiken. Maar evengoed zijn er veel mensen die dat geld niet nodig hebben. Een deel van die mensen die het geld wel kunnen missen is ook bereid om het helemaal of gedeeltelijk weg te geven zodat de financiële problemen van anderen verlicht kunnen worden.

In Rotterdam werken de gezamenlijke diaconieën van Samen010 samen met de Energiebank Rotterdam. Samen010 roept je op om (een deel van) je energiecompensatie te doneren aan de Energiebank Rotterdam.

Alle donaties komen ten goede aan de huishoudens die het hard nodig hebben. Twee derde gaat direct naar de huishoudens via het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (fbnr.nl). Zij kunnen mensen, die bijvoorbeeld problemen hebben met het betalen van hun eindafrekening, helpen met een gift. Een derde willen we investeren in een energiepark of windmolens zodat we huishoudens ook op de langere termijn kunnen helpen.

Je kunt geld overmaken via de campagnepagina van energiebankrotterdam.com of door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: 
NL22 TRIO 0788 7674 61 t.n.v. Stichting Samen 010 (o.v.v. ­Rotterdammers geven energie).

Voor meer informatie kun je terecht bij de Energiebank ­Rotterdam,
tel. 010-4666722, rotterdam@energiebank.nl
Die informatie is er natuurlijk niet alleen voor de mensen die geld willen geven, maar ook voor mensen die in de problemen komen of zijn gekomen en die graag geholpen zouden willen worden.