Eindelijk weer Prinsenlandkring!
5 april 2022

Donderdag 3 maart mochten we elkaar weer ontmoeten na vier maanden coronatijd. Hoe fijn was het om elkaar weer te zien en wat hadden we elkaar veel te vertellen! En wat was het een grote opkomst!

Natuurlijk herdachten we Gijs Roodhorst en gingen in zijn voetsporen verder. Coby Voorvelt zorgde weer voor de koffie, Lenie Kosten deelde dat uit, natuurlijk met koek, en Marianne Bogaard opende deze bijeenkomst. Laurens de Visser was uitgenodigd, eigenlijk in november nog door Gijs, om als kernfysicus en muziekhobbyist te vertellen over de verschillen en overeenkomsten van De temperatuur en Het temperatuur.

De temperatuur

Als mensen hebben we allemaal de opdracht om de aarde te bewerken, behouden en bewaren. Maar we weten allemaal dat we daar niet zo heel erg goed mee om zijn gegaan tot nu toe. We putten de aarde uit met als gevolg dat we in een klimaatcrisis / energiecrisis zijn beland.

Laurens liet ons weten dat we dat o.a. zien door het meten van de temperatuur. Hij ging van Celsius, Fahrenheit, Kelvin naar Plasma, om uiteindelijk uit te komen bij waterstof en kernenergie.

Maar, zei hij, het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel snel zijn met het nemen van de juiste maatregelen.

Het temperatuur

Laurens had zijn spinet meegenomen naar de Oosterkapel en liet ons horen van toonladders en kwintetten. Via de stelling van Pythagoras kwamen we uit op het stemmen van zo’n muziekinstrument en dat heet nou: het maken van het temperatuur.

Als slotakkoord liet Laurens ons een koraal van Bach horen, behorende bij de start van de 40dagentijd.

Een boeiend leerzaam betoog met daarvoor, daartussen en daarna volop gelegenheid om bij te praten!

Hebt u zin, tijd en gelegenheid om ook naar deze kring in de Oosterkapel te komen? De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 april met inloop vanaf 9.30u. De koffie wordt gezet door Coby Voorvelt en geserveerd door Lenie Kosten. Wees welkom!

Hennie van der Linden