Gedachteniszondag in Pro Rege
10 november 2022

Zondag 6 november stond in het teken van gedenken. In een vol Pro Rege gingen beide predikanten voor in deze Eredienst met als thema ‘Aanmoediging.’ Er werden mooie – veelal bekende – liederen gezongen en dat was prettig voor de vele gastbezoekers. De cantorij begeleidde het gedachtenismoment met het zingen van “Give rest, o Christ, to thy servant.”

Beurtelings noemden dominee Ilse Hogeweg en dominee Marianne Bogaard de 19 namen van hen die het afgelopen jaar waren overleden. Het ontsteken van de kaars konden de familieleden desgewenst persoonlijk doen. Daarna werd iedereen in de gelegenheid gesteld om een waxinelichtje te branden voor dierbaren die reeds eerder waren gestorven.

Aansluitend aan deze mooie dienst was er gelegenheid tot koffiedrinken. Zo kon men met mede gemeenteleden van gedachten wisselen. Voor velen was het de eerste gedachteniszondag en daardoor extra emotioneel, maar ook voor anderen, waarvan al langer een dierbare was overleden, blijft het toch altijd een ontroerend moment. Opvallend was het grote aantal meegekomen bezoekers van buiten onze gemeente. Dit bood veel ondersteuning voor de naaste familieleden en werd dan ook bijzonder gewaardeerd.

Thea van Santen-Kloosterman