Geen vluchtelingenquotum
23 september 2022

Op donderdag 15 september boden 20 vertegenwoordigers van het platform ‘Rotterdam verwelkomt vluchtelingen’ namens 135 Rotterdamse organisaties een manifest aan het stadsbestuur aan. Hierin wordt opgeroepen tot een ruimhartige opvang van vluchtelingen in de stad. Waar de nood hoog is past menselijkheid en geen quotum van 500 asielzoekers zoals het stadsbestuur nu hanteert. Rotterdam kan een grotere bijdrage leveren en zou dat ook moeten doen gezien de landelijke opvangcrisis. We moeten af van menselijke drama’s zoals in Ter Apel. De organisaties willen hier zelf ook aan bijdragen en doen dit ook al. Zoals de woningcorporaties die een enorme inspanning hebben geleverd om te zorgen dat Rotterdam haar taakstelling voor statushouders kon halen.

De organisaties zijn een goede afspiegeling van de Rotterdamse samenleving – religieuze, culturele, maatschappelijke en jongerenorganisaties.

Ook Protestants Kralingen heeft dit manifest ondertekend, net als de Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, die in onze kerkgemeenschap verschillende vrijwilligers heeft. De volledige tekst van het manifest en alle ondertekenaars vindt u hier:

https://www.rotterdamverwelkomtvluchtelingen.com/