Gemeenteavond en gemeentemiddag
10 februari 2023

Op 23 februari kunt u naar keuze ‘s middags of ‘s avonds een gemeenteontmoeting bijwonen waar u onder meer wordt geïnformeerd over de regelingen met betrekking tot de wijkkerkenraad van Protestants Kralingen ná de fusie.

We naderen de fusie van ‘Gereformeerd en Hervormd’, daarover hebt u regelmatig kunnen lezen. Een direct gevolg van deze fusie zal zijn dat onze (federatie)gemeente van Protestants Kralingen voortaan door het leven zal gaan als de wijkgemeente Protestants Kralingen. De andere wijkgemeente (de opvolger van Hervormd Kralingen West) zal heten: Hervormde wijkgemeente Kralingen.

Uw kerkenraad, dus die van Protestants Kralingen, wil graag de gemeente informeren over deze nieuwe aanstaande situatie.  (Zie de uitnodiging in kader bij dit stuk). Immers, het zal duidelijk zijn dat we onderweg zijn en dat op deze route soms ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Duidelijk is ook dat we deze weg niet alleen gaan maar samen met alle leden van onze zo dierbare gemeente maar ook in het besef dat we niet voor niets telkens de zegen van onze God gevraagd en ontvangen hebben. Daar zijn we dankbaar voor. De weg, die al heel lang geleden ingezet is, is niet altijd voor iedereen even duidelijk geweest, laat staan dat iedereen ook meteen enthousiast meedoet. Er komt een moment en hopelijk is dat spoedig, dat we al die zaken achter ons hebben gelaten en dat we ons volledig kunnen richten op de weg die vóór ons ligt: de weg die we als wijkgemeente Protestants Kralingen zullen gaan.

Dát is het onderwerp waarover de kerkenraad met zoveel mogelijk leden van onze gemeente wil praten. En dat zullen we doen aan de hand van de zogenoemde Plaatselijke Regeling (concept), zeg maar de statuten van onze wijkgemeente die als voornaamste doel hebben om onze specifieke eigenheid naar de toekomst toe te beschrijven en deze te waarborgen. De Plaatselijke Regeling beschrijft in formele taal wie en hoe we willen zijn.

Ook zullen we tijd inruimen voor het onderwerp aanvangstijden erediensten.

Om zoveel mogelijke gemeenteleden in de gelegenheid te stellen mee te doen (ook  zij die het wellicht bezwaarlijk vinden om ‘s avonds te komen) organiseert de kerkenraad een dubbele bijeenkomst: één in de middag en één in de avond. Beide op donderdag 23 februari 2023. U komt toch ook?

Laurens van der Ziel
Voorzitter