Gewijzigde datums Bijbelkring!
12 oktober 2023

In dit najaar staan er drie Bijbelgesprekskringen over eenzaamheid op de agenda. Op donderdag 5 oktober kwamen wij voor de eerste keer bij elkaar. Toevallig was dat ook in de Week tegen de eenzaamheid! We spraken over wat eenzaamheid is, hoe verschillend dat er uit kan zien. Welke factoren iemand eenzaam kunnen maken. Na deze eerste verkenning lazen we I Koningen 19, over de vlucht van Elia en zijn ontmoeting bij de berg Horeb. Wat maakte Elia eenzaam? Wat hebben eenzaamheid en gebed, eenzaamheid en de ontmoeting met God met elkaar te maken? Na dit eerste gesprek willen graag verder met onze verkenning over eenzaamheid en de Bijbel.

Het is gebleken dat de datums voor de bijbelgesprekskring en de Prinsenlandkring steeds samenvielen. Dat is om meerdere reden niet wenselijk. De datums van de volgende twee Bijbelkringmiddagen zijn daarom gewijzigd:

WOENSDAG 1 november 14.30-16 uur (dus niet donderdag 2 november)
De eenzame stad: Klaagliederen 1

Het bijbelboek Klaagliederen is vrijwel onbekend. In de eerste regel van dit boek wordt gesproken over ‘de eenzame stad’. Wat maakt de stad in Klaagliederen eenzaam? Daarnaast zullen we bespreken wat er in Rotterdam gebeurt tegen eenzaamheid. Wat maakt Rotterdam wel en niet een eenzame stad?

DONDERDAG 14 december 14.30-16 uur (dus niet donderdag 7 december)
Jezus zoekt een eenzame plek Matteüs 14: 13-33

We bespreken wat eenzaamheid voor Jezus was. Wanneer was Jezus eenzaam, zocht hij de eenzaamheid? We overwegen wat alleen-zijn en samenzijn betekent voor ons geloof.

Welkom!
Als u vervoer nodig heeft, neem contact met mij op.
ds Ilse Hogeweg