Hervormingsdaglezing 2021
22 oktober 2021

Zaterdag 30 oktober van 15-17 uur verzorgt de kerkenraad van de Lutherse gemeente Rotterdam in de Andreaskerk (Heer Vrankestraat 51) de Hervormingsdag lezing 2021. We hebben het die middag over Lutherse netwerken uit het verleden, maar ook over een hedendaags Luthers netwerk.

De insteek

Deze Lutherse netwerken, maar ook het boekje van Luthers hand Von den Guten Wercken dat 501 jaar geleden verscheen, vormen een mooi vertrekpunt bij het thema van deze Hervormingsdag lezingen. Alles bij elkaar wordt het thema: Aan het werk. Daarbij denken we zeker aan kerkelijk geïnspireerd werk (in de breedste zin van het woord). Momenteel zijn diverse projecten gaande waarin studie gedaan wordt naar lutheranen die werkzaam bleken te zijn namens families, in hun lutherse netwerk of voor de plaatselijke diaconie. Bij deze (zelf-)aanmoediging Aan het werk worden bij wijze van voorbeelden personen uit de Nederlandse lutherse geschiedenis belicht. Om niet alleen historische voorbeelden te geven is er ook een bijdrage namens het Luthers genootschap met een eigen voorbeeld.

De bijdragen

Een lutherse familie met een drive voor arbeiders- en kerkenwerk
door drs. Marieke Spliethoff
Marieke Spliethoff (kunsthistorica en voormalig conservator Paleis Het Loo) schrijft in familieverband een kroniek over de Familie Spliethoff. Al meer dan 200 jaar zijn zij betrokken lutheranen, met ook een maatschappelijk netwerk.

Netwerken voor een lutherse vakbond
door drs. Peter Paul Kleinlooh
Peter Paul Kleinlooh is historicus en nazaat van de lutherse architect Carel Bögeholtz. Hij doet onderzoek naar Amsterdamse lutherse families tussen 1860 en 1914 op basis van nieuw bronnenmateriaal.
In deze lezing geeft hij inzicht in hoe lutheranen deelnamen aan vakorganisaties aan het einde van de 19e eeuw en hoe een aantal van hen een eigen lutherse vakbond oprichtte.

Diaconaal werk geëerd met een lutherse collage
door dr. Martin van Wijngaarden
Martin van Wijngaarden is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en als onderzoeker Luthers erfgoed verbonden aan het ‘Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism’. Hij bespreekt een huldeblijk aan een Rotterdamse diaken die een goede netwerker bleek.

Een voorbeeld van huidig Luthers werk door het Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige  Zending
door een of meer leden vanuit het bestuur van dit Genootschap
De titel van deze bijdrage is: ‘Help ons elkaar helpen’ – lutheranen in Suriname en Nederland, een oude, springlevende, relatie- .

Samenwerkingsverbanden

  • Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II).
  • Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel.
  • Muzikale bijdragen worden verzorgd door Lisa Hinfelaar (sopraan) en Niels Jan van der Hoek (orgel).

U kunt zich via e-mail opgeven voor deze hervormingsdag lezing bij de secretaris van de Kerkenraad Sharon Winklaar: sharonwinklaar-007@hotmail.com.