Informatie herinrichting Hoflaankerk
28 september 2023

Afgelopen zondag 24 september, direct na de dienst, vond een toelichting plaats met betrekking tot het proces van herinrichting Hoflaankerk. Behalve mensen van onze gemeente waren er ook een paar mensen bij van Hervormd Kralingen, de andere wijkgemeente.
In algemene zin werd aangegeven dat het proces om de Hoflaankerk aan te passen voor het nieuwe en gedeelde gebruik nu echt is gestart en dat het de wens van kerkenraden (formeel de Algemene Kerkenraad) en College van kerkrentmeesters is om dit zo veel mogelijk transparant en met inbreng van de ideeën die leven bij de gemeenteleden te doen! En dan gaat het om heel praktische zaken, waaronder akoestiek, mogelijkheid van koffiedrinken enz. Maar ook zaken als duurzaamheid en verhuurbaarheid spelen natuurlijk mee.
Het leeuwendeel van het programma werd ingevuld door de heer Benno Oosterom, de speciale adviseur die hiervoor is aangetrokken. Hij gaf vooral een resumé van de diverse, veelal organisatorische, stappen die al zijn genomen.
Desgevraagd werd toegezegd dat het programma van eisen (waarmee een architect aan de slag gaat) gedeeld zal worden.
Ondergetekende sloot het geheel af, de vele aanwezigen dankend voor hun geduld en hen oproepend zoveel mogelijk juist nu, in deze fase, te komen met opmerkingen en suggesties. Het is een gezamenlijk project waar alle gemeenteleden bij zijn betrokken!

Laurens van der Ziel