Inspiratie | voorjaarsprogramma 2023
2 februari 2023

Er is een nieuwe commissie die in onze gemeente voor u mooie gespreksthema’s en bezinningsbijeenkomsten bedenkt en voorbereidt. We zijn blij met de inzet van hen en we presenteren graag dit eerste overzicht.

Tot aan de zomer 2023 zijn er twee gebeurtenissen die onze aandacht vragen. In onze eigen kerkgemeenschap is er het naderende afscheid van kerkgebouw Pro Rege, waarvoor allerlei activiteiten in voorbereiding zijn – u hoort daar later zeker meer over. Ten tweede staan wij stil bij de herdenking en viering op 1 juli 2023 van de afschaffing van de slavernij. Dat is dan 160 of 150 jaar geleden. (Er zijn twee datums. De voormalige slaven werden na de afschaffing van de slavernij verplicht om onder staatstoezicht nog 10 jaar te blijven werken op de plantages om de schade voor de plantage-houders te beperken.)

In de aanloop naar de herdenking en de viering worden voor de stad Rotterdam presentaties gehouden over het koloniaal verleden van Rotterdam en een leeskring over het boek Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Deze leeskring vindt plaats in de Hoflaankerk, maar er worden vele stadgenoten voor uitgenodigd.  Daarnaast vindt u in het programma enkele activiteiten die in de eerste plaats zijn bedoeld voor onze eigen kerkgemeenschap – al is en blijft ieder daar welkom.

Mocht u zelf suggesties hebben voor het programma, laat het ons (via de predikanten) weten! We wensen u veel goeds in alle komende bijeenkomsten.


Bijbelkring ‘Onderweg naar Pasen’ met Sieger Köder

De Duitse priester-kunstenaar Sieger Köder (1925-2015) heeft in zijn leven vele schilderijen gemaakt over bijbelverhalen. Zijn schilderijen vertellen hun eigen gedachten en uitleg van de bijbelverhalen. We zullen bijbelteksten lezen naar Pasen toe, naast het leesrooster dat we in de veertigdagentijd zullen volgen en de schilderijen bekijken.

Donderdag 2 maart, 23 maart, 20 april
14.30-16.00 uur in de Hoflaankerk
ds Ilse Hogeweg (vervoer mogelijk)


Presentatie en gesprek koloniaal verleden Rotterdam

De koloniale en slavernijgeschiedenis van Rotterdam is voor de stad en voor miljoenen bewoners van de koloniën van bepalende betekenis geweest. ‘Als je wilt begrijpen hoe het de huidige maatschappij in elkaar steekt, moet je het verleden kennen’.  Deze avond hoort u een overzicht van deze geschiedenis.

Donderdag 30 maart
20 uur in gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5
ds Marianne Bogaard


Kerk en slavernij

Tussen 20 maart en 9 april zal de reizende kleine tentoonstelling ‘Kerk&slavernij – heilzame verwerking van het slavernijverleden’ te zien zijn in het kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente aan de Avenue Concordia. In deze weken zal een bezoek aan deze tentoonstelling en gesprek met de zusters en broeders van de EBG gepland worden. De exacte datum en tijd zult u nog horen.


Leeskring ‘Wij slaven van Suriname’

Het nog altijd zo aangrijpende en urgente boek uit 1934 – geschiedschrijving over slavernij en een felle aanklacht tegen racisme — door de schrijver en verzetsstrijder in Nederland Anton de Kom.
Voor deze leeskring worden alle belangstellende Rotterdammers uitgenodigd.
Maandag 15 mei, 22 mei en 5 juni  in de Hoflaankerk
ds Marianne Bogaard


Natuurbezinning in het Kralingse Bos

Luister en zie de vogels, sta stil.
Deze natuuractiviteit zal in juni gehouden worden. De exacte datum zult u nog horen.
ds Marianne Bogaard en Arjen Baas