Keti Koti in de Laurenskerk
7 juli 2023

De omstandigheden waren op 1 juli natuurlijk perfect voor een Keti Koti kerkdienst in de Laurenskerk. We leven in een jubileumjaar; het Keti Koti-feest, viel op een zaterdag; er was rond Keti Koti nog een heleboel te doen in de stad; en in de aanloop naar het feest was er grote maatschappelijke en politieke aandacht voor het slavernijverleden en hoe dat doorwerkt in het heden. Geen wonder dat er een kleine 300 mensen af waren gekomen op deze dienst van ‘Vrijheid vieren – Vrijheid leven’. Dat was een heel gemengd publiek, qua kleur. En, heel fijn, daarbij ook heel wat gemeenteleden uit Kralingen.

Protestants Kralingen was volop betrokken in de voorbereiding en in de uitvoering van de kerkdienst. De voorgangers van EBG, EBZG, Petrus Donders, Laurenspastoraat, Holland Methodist Church en Protestants Kralingen hadden de kerkdienst minutieus voorbereid. Dat voorkwam overigens niet dat er toch nog wel wat hikjes waren.

Alles was uit de kast getrokken: Een fantastisch gospelkoor, de (voor velen) zeer bekende zangeres Denise Jannah en ook nog een Bazuinkoor. (Misschien moet je Surinaamse roots hebben om te weten wat dat is.) Bijzonder was ook het Kyrie-gebed dat werd geschreven en uitgesproken door de (spoken word) schrijfster Britney Lindo. ‘Onze’ Marianne Bogaard schreef en verwoordde een geloofs­belij­denis: Veelkleurig en veelstemmig.

Zo’n beetje alles kwam langs wat je in een kerkdienst kan verwachten. Maar dan wel een beetje anders, en soms een beetje meer: twee preken, een korte door ds Harold Schorren van de Laurenskerk en een wat minder korte (en Engelstalige) door rev. Joan Delsol Meade van de Holland Methodist Church. Dit was een kerkdienst die werd vormgegeven vanuit verschillende tradities. Een bijzondere toevoeging – niet (zo) bekend in onze traditie – was het Liefdesmaal. In de verte doet het denken aan het Avondmaal; maar het is toch echt iets anders; dat had ds Christian Lindner van de EBG al uitgelegd in de voorbereiding. De vredegroet en het delen van voedsel – in deze dienst krentenbollen – staan centraal. We voerden het technisch gesproken niet helemaal goed uit (hoorde ik van Surinaamse bekenden), maar de intentie van het delen bleef prima overeind.

Vanwege de kosten was het streamen van de dienst niet in de voorbereiding meegenomen. Maar het werd door Wouter van der Bas en Henk van Drunen op het laatste moment nog geïmproviseerd, met de apparatuur uit Pro Rege. Helaas bleek het niet mogelijk om een kabeltje te leggen van de versterker van de Laurenskerk naar de uitzendapparatuur. Het gesproken geluid is dus vaak moeilijk te volgen, maar (bijvoorbeeld) het gospelkoor klinkt prima. Een kleine 1000 mensen hebben al naar de dienst gekeken op internet. (Hier is de link.)

Leonard de Vos

Peter van Wijk (van de Laurenskerk) heeft foto’s gemaakt van de dienst.