Manspasi kerkdienst
9 juni 2022

‘Excuses, wat nu? Op weg naar verzoening’

Dit thema staat centraal tijdens de Manspasi kerkdienst op 24 juni a.s. in de Hoflaankerk te Kralingen. Het thema sluit aan op dat van 2021: ‘Samenleven voorbij de schuld, vergeving en verantwoordelijkheid’. Het thema staat in het teken van de excuses die burgemeester Aboutaleb in december jl. aanbood voor het koloniale en slavernijverleden van de stad Rotterdam. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het aandeel van Rotterdam in de slavernij van geringe omvang was. Dit in schrille tegenstelling tot de bevindingen van het slavernijonderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam, dat op 31 oktober 2020 werd gepresenteerd. Rotterdam zat tot over zijn oren in de slavernij. De erfenissen daarvan zitten tussen onze oren, ze werken materieel en mentaal door in het heden. Nu is het tijd om met die oren naar elkaar te gaan luisteren.

Excuses zijn misschien gauw uitgesproken, maar wat hoort erbij om duidelijk te maken dat die excuses ook werkelijk gemeend zijn? Dat is niet alleen een vraag naar de gevolgen op politiek-bestuurlijk  niveau, maar juist ook op het persoonlijke niveau van alle mensen, de burgers van deze stad. Wat is dan nodig om van excuses tot een verzoening te geraken, die perspectief biedt voor een gemeenschappelijke toekomst?

Vanuit het christelijk geloof is verzoening altijd een veranderproces van alle personen die hierbij – op welke manier dan ook – betrokken zijn. Het gaat niet om politiek correcte uitspraken maar om de vraag wat moet in mij(!) anders worden? Wat moet er bij en in alle betrokkenen veranderen, zodat er een draagvlak ontstaat om op een gelijkwaardige manier samen verder te kunnen gaan? Bijbelteksten en liederen zullen ons in de Manspasi kerkdienst begeleiden om het leed uit het verleden te gedenken en om de vreugde tot uitdrukking te brengen dat er formeel een begin is gemaakt om te komen tot verandering en samen te zoeken naar de stappen die gezet moeten worden en de perspectieven die dit biedt.

(persbericht stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst)