Tafel van de Heer in Rubroek
29 september 2022

Rubroek is een verpleeghuis in Crooswijk (Crooswijksekade), u bent er vast wel eens langsgekomen. Diederick Lanzing is lid van onze kerkenraad en geestelijk verzorgen in Rubroek. Afgelopen vrijdag 23 september mocht ik hem bijstaan, in en uit verbondenheid met onze kerkenraad, bij het vieren van de Tafel van de Heer.

In een van de huiskamers van het huis had Diederick de avondmaalstafel al ingericht. Om vervolgens, samen met Asa, een jonge vrijwilligster, de bewoners, voor zover deze niet zelfstandig konden komen, op te halen. Na een kort welkom, gold ook mij, begon de dienst. Enthousiast en vol vuur begeleid door een organist (op keyboard).  Aan de hand van de pelgrimspsalm 125, de bergen die mij (Jerusalem) omringen, troostte Diederick de aanwezigen. De goede zorg van mensen (familie, vrienden, personeel van Rubroek) maar ook de liefdevolle, nooit aflatende zorg van onze God staan als bergen om je heen. In de kwetsbare situatie waarin deze mensen zich zo zichtbaar bevinden, een ontroerend beeld.  Zoals het ook ontroerend was hoezeer de mensen meededen en reageerden op de woorden van Diederick. Na het breken van het brood en het schenken van de wijn (druivensap!) gingen wij rond. Iedereen deed mee, een enkeling voor het eerst.

Na afloop de omgekeerde beweging: mensen wegbrengen en stoelen terugzetten. En tevreden en verbaasd terugkijken op een mooie en zinvolle middag in Rubroek.

Laurens van der Ziel