Uitnodiging voor projectkoor ♪♫
17 januari 2024

zondag 10 maart 2024

Midden in de 40-dagentijd breekt even het licht van Pasen door, als bemoediging in een tijd van bezinning. Deze zondag in het kerkelijk jaar heet “Laetare” – “Verheug u” – en vindt dit jaar plaats op 10 maart 2024.

Om het feestelijke karakter van zondag Laetare te onderstrepen zal er mooie muziek en meerstemmige koorzang klinken. Graag nodigen we jou uit om met de cantorij mee te zingen in een voor deze gelegenheid samen te stellen Projectkoor. Je mag je verheugen op een bijzondere compositie die we gaan uitvoeren.

In de aanloop naar zondag Laetare zullen in de Hoflaankerk zes wekelijkse repetities plaatsvinden o.l.v. onze cantrix Mirjam van den Hoek. De eerste repetitie zal zijn op maandag 29 januari 2024, van 19:45 tot 21:30 uur.

Heb je interesse om mee te zingen, we horen het graag.

Namens Cantorij Protestants Kralingen,

Elsa Oosterhuis, tel. 010-447.13.07

e.w.oosterhuis@planet.nl