Van de kerkrentmeesters – Bijdrage 2023
11 oktober 2023

Even een berichtje van de kerkrentmeesters, bestemd voor beide wijkgemeentes

Zoals jullie weten zijn onze energiekosten dit jaar erg hoog. Dit heeft te maken met de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande hoge energieprijzen. Zoals u afgelopen winter heeft gemerkt stoken wij minder in de Hoflaankerk, maar moeten wij het gebouw vanwege vocht en het orgel wel op een temperatuur houden van ca. 13 graden.

Uit de cijfers tot nu toe blijkt dat wij tegen een tekort aan zullen lopen door deze verhoogde kosten. Er is daarom in het College van Kerkrentmeesters besloten om een beroep te doen op beide wijkgemeentes. Eigenlijk een tweeledig verzoek: Als eerste om uw toegezegde bijdrage in de Actie Kerkbalans ook daadwerkelijk over te maken. Als tweede zouden wij die mensen die het kunnen missen willen vragen om een extra bijdrage te leveren. Het hoeft niet veel te zijn, maar met elkaar kunnen wij tot een mooi bedrag komen. Als u wilt kunt u de extra bijdrage in de collectezak voor de kerk stoppen, via de appostel app of overmaken op de rekening van de kerk onder vermelding van Energiebijdrage. Alvast bedankt!

Namens College van Kerkrentmeesters,

Gerard Bergshoeff