Voortgang verkoop Pro Rege
28 oktober 2022

Na de gemeente-avond begin juli en het daarop volgende besluit tot verkoop van de Gereformeerde kerkenraad zijn de kerkrentmeesters, met hulp van een adviseur, aan de slag gegaan om de verkoop van Pro Rege verder voor te bereiden. Er is bodemonderzoek en asbest-onderzoek gedaan. Makelaar Ooms is geselecteerd om de verkoop te begeleiden. Zij hebben een groot netwerk in de regio Rotterdam zowel voor woningen als voor zakelijk onroerend goed. Het wordt een verkoop via een openbare inschrijving. Geïnteresseerde kopers kunnen een bod doen en daarbij aangeven welke bestemming ze aan Pro Rege willen geven. De biedingen komen binnen bij een notaris die bewaakt dat het biedingsproces goed verloopt. Na het sluiten van de biedingstermijn beslist de Gereformeerde kerkenraad, na advies van de kerkrentmeesters, wat het beste bod is. Het beste bod kan zijn het hoogste bod, maar ook het bod dat het beste rekening houdt met een passende bestemming voor Pro Rege.

In het verkoopcontract zullen waarborgen worden opgenomen dat de koper Pro Rege niet snel mag doorverkopen of de bestemming zomaar mag wijzigen. Er wordt ook opgenomen dat we als gemeente Pro Rege nog tot de zomer 2023 kunnen blijven gebruiken.

Volgende week wordt een Te Koop-bord bij Pro Rege geplaatst. We realiseren ons dat, nu de verkoop echt van start gaat en zo zichtbaar wordt, dit gevoelens van verlies en verdriet geeft voor onze gemeenteleden.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we u op de hoogte!

Namens de kerkrentmeesters (Gereformeerd),

Cees Steendam