Wereldgebedsdag 2022
17 februari 2022

Op vrijdag 4 maart 2022 wordt de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden. Dit jaar is de eer om de liturgie te maken te beurt gevallen aan Europa: vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. In het Wereldgebedsdag Comité in Engeland, Wales en Noord-Ierland zijn 18 geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd.

Net als in Nederland is in deze drie landen de bevolkings­samenstelling divers. Dat leidde ertoe om het thema te baseren op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Vrijdag 4 maart komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Evenals alle andere jaren is het weer een hele mooie liturgie die past bij de het land en voor ons herkenbaar is.

Door het Nederlandse Comité zijn twee projecten gekozen als de collectedoelen.
•  Raven House Trust: Dit is een project van de gezamenlijke kerken in New Port. Dit is een industriestad met een multiculturele bevolking die veel armoede kent.
•  Ascension Trust: Dit is een Interkerkelijke organisatie die de kerk zichtbaar wil maken op straat. Deze organisatie werkt met 15.000 straatpastores die in alle uithoeken contact probeert te leggen met kwetsbare mensen.

Wilt u een bijdrage overmaken, dan is dit het banknummer: NL 48 TRIO 0390 2248 39. Ten name van: Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Marjan Verveda