Algemene kerkenraad | 21 september 2021
21 september 2021

Op de vergadering van 21 september was het volledige College van (hervormde) kerkrentmeesters aanwezig. Ze praatten de leden van de algemene kerkenraad bij over de voortgang van de fusieplannen en over de voorgenomen gemeenteavonden. De urgentie in financiƫle zin wordt steeds dringender. Elk jaar gaat er meer geld uit dan er in komt bij de kerkelijke gemeenten. Doel van de fusie is de vorming van twee levensvatbare gemeenten, die hun predikanten uit het levende geld (Kerkbalans en collectegeld) kunnen bekostigen. Zo staat het althans in de plannen die verder besproken gaan worden binnen de gemeente.
Verder is de vergadering gebruikt om elkaar te informeren over waar men in de wijken actief mee is. Bij Kralingen West vraagt het beroepingswerk natuurlijk de nodige aandacht. Helaas is het nog niet gelukt om de vacature vervuld te krijgen. Verder hebben beide (wijk)gemeenten in coronatijd met verschillende acties contact gehouden met de gemeenteleden. Er zijn presentjes, koekjes en bloemengroeten rondgebracht. Eind september hebben beide (wijk)gemeenten ook weer het nieuwe seizoen gestart met een barbecue op zaterdag, twee keer met ruim 70 aanwezigen. Erg geslaagd.
Bij Kralingen West lijkt iedereen de weg naar de kerk weer te hebben gevonden. De gemeenteleden van Protestants Kralingen lijken nog wat afwachtend.
We hebben het ook al over de kerstnachtdienst, wat zal het fijn zijn als dat weer groots gevierd kan worden.
Op de volgende vergadering in november worden de begrotingen van de diaconie en de kerk behandeld.
Henny de Vos-Koerselman, notulist AK