Algemene Kerkenraad | 6 juni 2023
16 juni 2023

Sinds april heeft de Algemene kerkenraad (AK) een wat andere samenstelling. Alle ‘oude’ bloedgroepen (als  we dat zo mogen noemen) dus Hervormd oost en west en nu ook gereformeerd, zijn vertegenwoordigd – om zo samen zo goed mogelijk allemaal ‘protestants’ te zijn.

De AK is er vooral om een aantal financiële zaken te regelen, zo zijn in de vergadering van juni de jaarrekeningen 2022 van de Hervormde Gemeente Kralingen en die van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen goedgekeurd. De samenvatting van deze jaarrekeningen is binnenkort te vinden op de ANBI-pagina. En als u de hele jaarrekening in wilt zien, dan kan dat natuurlijk ook via de kerkrentmeesters cq penningmeesters, Rob Valkenburg en/of Cees Steendam.

Ook de jaarrekening van de diaconie van Hervormd Kralingen 2022 is goedgekeurd, via Pieter Hollebrandse is die op te vragen.

In deze vergadering is ook aan de werkgroep herinrichting Hoflaankerk de opdracht gegeven om verdere stappen te zetten om de Hoflaankerk geschikt te maken voor de toekomst. Er wordt aan drie architectenbureaus gevraagd hun visie te presenteren over de herinrichting van de kerk, rekening houdend met allerlei ’eisen’ die in een eerdere fase door een groepje gemeenteleden en de kerkrentmeesters zijn opgesteld. Bij dit traject is een externe adviseur met veel ervaring ingehuurd. Dezelfde adviseur die bij de verkoop van Pro Rege was betrokken.

Verder coördineert de AK een aantal praktische zaken. Er is afstemming over de bijzondere kerkdiensten, er worden afspraken gemaakt over het gebruik van de verschillende zalen op de zondag. De datum waarop twee diensten op de morgen gehouden worden, komt nu heel rap dichterbij. We zullen moeten leren en ook ervaren hoe we dat het beste aan kunnen pakken.

Er zijn in de juni-vergadering alvast wat praktische afspraken gemaakt:

– plaatsen op het parkeerplaatsje moeten gedeeld worden, dus echt alleen de mensen die slecht ter been zijn, kunnen daar nog gebruik van maken. Er volgt nog een apart bericht hierover;

– het koffiedrinken gaan de wijken gezamenlijk doen, na de vroege dienst en vóór de late dienst, zo rond half 11 bent u welkom! De kosters / helpers van de late dienst, gaan voor ons allemaal koffie zetten. We drinken het op dan wel buiten, dan wel in de Onesimuszaal, maar misschien ook deels in de ruimtes onder de Onesimuszaal. Het zal zich allemaal nog een beetje moeten wijzen.

– We gaan verrijdbare kapstokken gebruiken, een voor de jassen in de vroege dienst, een voor de jassen van de late dienst, want als de dienst van 11 uur begint, kan er natuurlijk geen geloop meer zijn om even een jas op te halen.

En zo zijn er meer van die praktische zaken, voor de oppas, de kindernevendienst, de kerkenraden. Het zal best wennen worden en aanpassing vragen, wat vroeger opstaan zo nu en dan, maar we hopen dat het ook eensgezindheid brengt. De volgende AK-vergadering zal op 5 september zijn.

Henny de Vos-Koerselman, notulist AK