Algemene Kerkenraad | 7 februari 2023
2 maart 2023

Op 7 februari 2023 kwam de (hervormde) Algemene Kerkenraad voor de eerste keer dit jaar bijeen. Er was het blijde vooruitzicht dat het samengaan nu eindelijk definitief is, de datum voor de ondertekening van de stukken staat vast op 11 april 2023. Met de drie predikanten zal er voorafgaand een vesper worden gehouden.

Dat betekent ook dat dit voor de laatste keer was dat de AK in deze samenstelling vergaderde. De verwachting is dat begin mei de AK in een nieuwe samenstelling bij elkaar zal komen.

We praten nog even na over de kerstnachtdienst. Hoe fijn dat dat weer met een aardig volle kerk gevierd kon worden. Misschien moeten we er in de toekomst nog meer publiciteit aan geven om nog meer mensen te trekken. En ook de suggestie om met twee (of drie) predikanten de viering te doen, zal door de predikanten worden besproken.

Over de herinrichting van de Hoflaankerk wordt uitgebreid gesproken. De werkgroep die aan de slag is geweest was samengesteld uit de breedte van de gemeenten, ook qua leeftijd en achtergrond. Er is een aantal wensen uit voortgekomen, die in eerste instantie bij de Colleges van kerkrentmeesters (hervormd en gereformeerd vergaderen al steeds samen) is gelegd. Het idee is om nu aan een aantal deskundigen te vragen om een voorstel te doen hoe met deze wensen de Hoflaankerk aangepast kan worden voor toekomstbestendig gebruik. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor duurzaamheid en onderhoud. Ook voor de korte termijn liggen er nog uitdagingen – zoals bijvoorbeeld welke aanvangstijden gaan er komen en hoe gaan we ruimte bieden aan koffiedrinken na de kerkdienst en wat kan er aan de verhuurders in Pro Rege geboden worden.

We stellen vast dat de communicatie over al deze plannen en veranderingen niet optimaal is. Tegelijkertijd is er het besef dat we gaandeweg helderder krijgen wat wel en niet kan en wat echt nodig is. In deze dagen worden gemeenteavonden in beide wijkgemeenten gehouden, waar meer uitleg wordt gegeven over de plaatselijke regelingen en de gang van zaken. We hopen op een grote betrokkenheid.

Henny de Vos-Koerselman, notulist AK