Algemene Kerkenraad | 22 november
15 december 2022

De toestemming van de kerkelijke organen voor het samengaan van de Gereformeerde kerk Rotterdam-Kralingen en de Hervormde gemeente Kralingen te Rotterdam is binnen. Daarop kon de vergadering akkoord gaan met het (voorgenomen) besluit om samen te gaan. De volgende stap is een officieel document waarin allerlei zaken geregeld worden: de voorzitters en scriba’s van alle colleges en de kerkenraden gaan hiervoor zorgen. En dan hopen we dat in april de notaris de acte kan laten passeren. Het idee is, dat we dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 samen gaan! We zijn dankbaar dat deze stappen gezet kunnen worden.

De vergadering van november stond verder in het teken van de begrotingen. In deze begrotingen is nog geen rekening gehouden met het samengaan. Dat wordt pas gedaan, als alles officieel is geregeld. De begroting 2023 van de Hervormde diaconie van Kralingen werd toegelicht door Pieter Hollebrandse. Er wordt meer geld gereserveerd voor individuele ondersteuning van mensen in deze barre tijden. Verder zijn er geen veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het tekort is begroot op € 7.450, in lijn met het beleid dat er geen geld opgepot moet blijven. De begroting werd goedgekeurd.

De begroting 2023 van de Hervormde Gemeente Kralingen (inclusief de begraafplaats) werd toegelicht door de penningmeester Rob Valkenburg van het College. In september 2022 was een meerjarenbegroting gemaakt voor de toestemming van het samengaan van de wijkgemeenten en dat was de basis. Alleen voor de energiekosten is nog wat meer geld begroot. Voor alle andere kosten wordt rekening gehouden met zo’n 10% kostenstijging. Het tekort komt uit op € 59.400. Ook deze begroting is goedgekeurd.

Beide begrotingen (en die van de Gereformeerde kerk en protestantse diaconie) liggen ter inzage. U kunt ze vinden op de ANBI-pagina van de website.

Tot slot hebben we nog de voorbereidingen voor de kerst doorgesproken. Wat een feest dat we dat weer samen in een gevulde kerk kunnen vieren.

Henny de Vos-Koerselman, notulist AK