Fusie: eindstreep in zicht
28 december 2022

Na het “horen en kennen” van de gemeenteleden op de gemeente-avonden over het samengaan in juli hebben de Gereformeerde kerkenraad en de Hervormde algemene kerkenraad formeel het principe-besluit tot samengaan genomen. Op basis van de gemeente-avonden is de tekst van de toelichting van de plaatselijke regeling nog wat verbeterd. De plaatselijke regeling kunt u inzien via de secretaris van de kerkenraad van Protestants Kralingen, Jeannette Schravesande. De classis Zuid-Holland Zuid heeft in november haar goedkeuring gegeven aan ons samengaan. Ook het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken), dat op de financiële aspecten toeziet, heeft een positief advies gegeven. De fase is nu aangebroken van het voorbereiden van de notariële akte en het voldoen aan een aantal formele eisen. Met het ondertekenen van de notariële akte door de beide kerkenraden is het samengaan dan eindelijk een feit! We verwachten dat het tekenen van die akte ergens na Pasen, in april 2023 kan plaatsvinden. Over de exacte datum en hoe we dit moment gaan vieren hoort u nog.

Jeannette Schravesande
secretaris kerkenraad Protestants Kralingen