Jaarrekening 2023 ter inzage
3 juli 2024

In het verslag van de vergadering van de Algemene kerkenraad van juni heeft u al kunnen lezen dat de jaarrekening 2023 van de kerkelijke gemeente daar is besproken. Het was het eerste jaar van verantwoording van de Protestantse Gemeente. Het tekort van de gemeente was in 2023 € 184.898, de begraafplaats had een positief resultaat van € 53.719. Er waren in 2023 nog wat dubbele lasten. Er is – mede door de verkoop van Pro Rege – een groot saldo eigen vermogen. Wachten was nog op de controle van de accountant en die is nu ook afgerond, met onder meer als conclusie dat er geen redenen zijn waarom de kerkenraad niet de jaarrekening zou kunnen vaststellen.
In onze plaatselijke regeling is opgenomen dat voor de definitieve vaststelling van de jaarrekening de stukken gepubliceerd worden op de website (zie daarvoor de ANBI-pagina) en dat de volledige stukken gedurende een week kunnen worden ingezien. De jaarrekening ligt daarom tot en met 16 juli ter inzage in de kerk. Wilt u deze stukken bekijken dan kunt u een afspraak maken via een van de leden van het College van kerkrentmeesters. Reacties op de jaarrekening kunnen dan tot uiterlijk 19 juli ingediend worden bij de interim-scriba van de Algemene Kerkenraad (Wouter van der Bas wouterbas@outlook.com).

Rob Valkenburg
penningmeester CvK