Kerkenraad | 1 juni 2021
1 juni 2021

U krijgt dit verslagje wat laat, omdat we net na de vorige kopijsluiting onze kerkenraadsvergadering hadden. Dat komt soms toevallig zo uit.

Voorzitter Laurens van der Ziel opende de vergadering op 1 juni met een dankgebed vanwege het naderende einde van de coronatijd, maar in het besef dat dat nog lang niet overal in de wereld het geval is. Ondanks dit heuglijke feit vergaderden we toch nog per Zoom, digitaal. Ieder kerkenraadslid vertelde wat hij of zij weer zou willen oppakken na deze tijd en waar we mee door kunnen gaan. Een aantal wil naast de diensten met gemeenteleden, ook doorgaan met de gefilmde diensten. De sociale contacten, zoals het koffiedrinken na de diensten, willen we zo snel mogelijk weer gaan oppakken.
Het af en toe nog per zoom vergaderen zou ook wel (reis-)tijd besparen. Geopperd werd dat het goed zou zijn de buurt ook te laten weten dat er weer mensen van buiten de gemeente welkom zijn in onze diensten. We zijn benieuwd hoe in de toekomst de verhouding zal worden tussen live vierders en digitale kijkers als we het filmen doorzetten. Er kan hulp geboden worden aan mensen die aangeven moeite te hebben met het volgen van de diensten op de computer.

Het houden van bijeenkomsten in de open lucht is goed bevallen. Bij sommige activiteiten moet nagegaan worden of de doelgroep nog wil meedoen. In die bijna twee jaar stilstand zijn mensen ook ouder geworden. De predikanten werden bedankt voor hun grote inzet en hun initiatieven.

Wat we verder bespraken:
Inmiddels zijn de paaskaarsen uit 2020 weggebracht. De twee kinderkaarsen gingen naar Ruben en Rachel Marks vanwege het overlijden van hun oma en naar Jeroen en Jolien Spaans vanwege de
geboorte van hun dochter Maya van wie de doop zo lang op zich moest laten wachten. De grote kaarsen gingen naar Anita Klunne vanwege het overlijden van Coen en naar Nico van Veen vanwege
alle werkzaamheden in onze gemeente gedurende lange tijd.
Mevrouw Rita Renema schreef ons een hartelijke afscheidsbrief. Zij was geestelijk verzorger in Pniël. We schreven haar een brief terug en bedankten haar voor de samenwerking.
We hielden een zoombijeenkomst over pioniersplekken. Er deden ook niet-kerkenraadsleden mee. We gaan daar verder over nadenken. We kijken wat bij onze gemeente past en wat we aankunnen,
maar het past wel bij ons missionaire beleid: wat zouden we kunnen betekenen voor bestaande pioniersplekken. In principe zijn pioniersplekken een tijdelijke oplossing voor wijken waar geen kerk aanwezig is, maar waar wel behoefte is aan geestelijke en/of materiële ondersteuning.
De vergadering werd afgesloten door Joke van Heijst met lied 830: Leven is wachten.

Op 6 juli, te laat voor Caleidoscoop, moet de kerkenraad opnieuw vergaderd hebben. Daar leest u in het septembernummer over, want in augustus komt er geen Caleidoscoop uit.

Namens de kerkenraad,
Jeannette Schravesande, scriba