Kerkenraad | 28 september 2021
28 september 2021

Na een vergaderloze vakantieperiode kwamen we als kerkenraad weer bij elkaar. Er was heel veel te bespreken.
Aan het begin van de vergadering blikte de voorzitter, Laurens van der Ziel, terug op het startweekend en de lancering van onze nieuwe website, met dank aan allen die meewerkten. Marianne Bogaard deelde mee dat ze in 2022 de opleiding Klinisch Pastorale Vorming gaat volgen. (Zie ook hiernaast.) Daardoor zal ze regelmatig studie­verlof hebben. Gelukkig kan Ilse Hogeweg haar dan waarnemen.

Zoals gebruikelijk zijn er in de zomer­periode onderlinge gesprekken gevoerd over het kerkenraadswerk en maken de predikanten een werkverslag. Met hen beiden wordt dit verslag door twee leden van de kerkenraad doorgenomen. Ook van dat gesprek maken zij zelf dan weer een verslag. Kortom: de kerkenraadsleden hadden een heel pak papier door te nemen.
Dankbaarheid voor al het werk dat ondanks de corona toch was doorgegaan, voerde de boventoon. En er waren complimenten voor alle creativiteit, die vooral ook van Ilse en Marianne kwam. Het bleek ook dat beiden veel doen waar we als gemeenteleden niet veel van weten, maar dat wel uitstraalt naar de mensen in Kralingen en verder weg. U hoort daar meer over in een volgend nummer van Caleidoscoop.
Behalve dit positieve, werden er ook zorgen geuit over het tekort aan actieve gemeenteleden en ook aan ambtsdragers. De sfeer op de vergaderingen werd ook positief en prettig genoemd.

Vanzelfsprekend werd er over de aanstaande fusie gepraat. Na de gehouden avond voor de gereformeerde gemeenteleden en een avond voor heel Protestants Kralingen, kunnen er hopelijk weer verdere stappen gezet worden.
We proberen voortaan op alle KR-vergaderingen de taakgroepen te laten vertellen hoe het gaat in hun werk. Ik noem kort enkele zaken: de vakantietas voor kinderen van de gebruikers van de voedselbank wordt volgend jaar herhaald, de manier van het vieren van de MvdH wordt voortdurend aangepast aan de coronamaatregelen, de lijst met gemeenteleden die een adventsattentie krijgen wordt steeds geactualiseerd, de taakgroep eredienst heeft een iets andere opzet van de diensten gemaakt voor dit najaar. U heeft misschien o.a. gemerkt dat de kansel weer in gebruik is en dat de ouderling van dienst de stilte aankondigt. De jeugd is in gesprek met oudere gemeenteleden als voorbereiding van de tienerdienst van 31 oktober en ook de Taakgroep Vorming en Toerusting en het college van Kerkrentmeesters zijn weer hard voor ons bezig.

Aan het eind van de vergadering merkte Ilse Hogeweg op dat er nog steeds geen foto van Rian Veldman in de consistorie van de Hoflaankerk hangt en Joke van Heijst meldde dat de eetgroep van Pro Rege gelukkig weer kan starten.
Ondergetekende sloot de vergadering door het lezen van een gebed dat toegeschreven is aan Franciscus van Assisi. “Maak mij een werktuig van uw vrede”, ingegeven door de vredesweek die net was afgesloten.

Jeannette Schravesande, scriba