Uit de kerkenraad | 27 september
19 oktober 2022

Het was de  eerste vergadering van het nieuwe seizoen en dat vierden we met een heerlijke traktatie van Marianne Bogaard. Enkele besproken zaken:

  • Er is een vraag vanuit de classis naar opvang van vluchtelingen. We besloten ons als kerk beschikbaar te stellen als vrijwilliger bij andere gemeenten die wel de mogelijkheid bieden tot humane opvang, wel met goed sanitair.
  • We hebben onze jaarlijkse intervisiegesprekken gehouden. Een tweetal kerkenraadsleden heeft zowel met Ilse Hogeweg als met Marianne Bogaard gesproken. De hele kerkenraad heeft in groepjes het kerkenraadswerk besproken. We namen de verslagen door, maar gaan daar op de volgende vergadering nog mee verder omdat er nog meer te bespreken was. In een volgend verslag zal ik meer vertellen over de gesprekken en de daaruit komende afspraken en conclusies.
  • We hebben weer nieuwe ambtsdragers nodig. Annie van Hoof, Cees Steendam, Bart Reinders en ondergetekende zijn in januari aftredend. Cees blijft aan als kerkrentmeester tot de definitieve fusie en de verkoop van Pro Rege. Hij is vanaf januari  geen ouderling meer. We zijn dus in ieder geval op zoek naar een pastoraal ouderling en liefst ook naar een pastoraal medewerker en naar een ouderling- kerkrentmeester.
  • Vanzelfsprekend spraken we over de energiecrisis. We zullen erg alert moeten zijn op verspillen  van warmte, bijvoorbeeld door in kleinere ruimten bijeen te komen als dat kan. De diaconie zal  hulp bieden aan mensen die door deze crisis in de problemen komen.
  • We hopen op 1 januari de fusie tussen Protestants Kralingen (voormalig Gereformeerden en Kralingen Oost) en Hervormd Kralingen (voormalig Kralingen West) af te kunnen ronden. Er wordt momenteel toestemming gevraagd aan de classis. Er komt een gemeenteavond als de toestemmingen binnen zijn.
  • Pro Rege staat te koop, wellicht hebt u een bord zien staan. De verkoop verloopt via een notaris.
  • Voorzitter Laurens van der Ziel is naar een door Diederick Lanzing  geleide dienst in verpleeghuis Laurens Rubroek geweest. Diederick is ouderling met een speciale taak bij ons.

We eindigden met een psalm die ook bij de uitvaart van koningin Elisabeth gelezen werd, Psalm 121.

Jeannette Schravesande
scriba