Koper en nieuwe bestemming voor Pro Rege
2 januari 2023

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen heeft, na advies van de gereformeerde en hervormde kerkrentmeesters, op 20 december unaniem besloten tot de verkoop van Pro Rege aan vastgoedontwikkelaar In de Stad. Afgelopen zomer hadden de gereformeerde gemeenteleden in een gemeentevergadering al het groene licht gegeven om Pro Rege te verkopen. Op 29 december is de verkoop afgerond met het tekenen van de verkoopakte bij de notaris. In de Stad gaat Pro Rege omvormen tot een “woonzorgcentrum met 28 appartementen alsmede dagverblijf voor bewoners en ouderen uit de wijk”.

De verkoop van Pro Rege heeft plaatsgevonden via een openbare inschrijving, waarbij de bieders een bod moesten doen en aangeven welke bestemming Pro Rege zou krijgen. Er zijn twaalf biedingen gedaan. In de Stad heeft het hoogste bod uitgebracht en heeft het meest concrete voorstel voor de bestemming gedaan. De meeste – en de hoogste – bieders wilden Pro Rege een bestemming op het gebied van wonen in combinatie met zorg geven. Er waren twee biedingen van kerkgenootschappen die Pro Rege wilden gebruiken voor kerkdiensten en voor kerkelijke activiteiten. Deze biedingen waren echter zo laag dat de kerkrentmeesters dit niet financieel verantwoord vonden.

In de Stad is een lokale, ervaren en financieel sterke vastgoedontwikkelaar, gevestigd aan de Willem Ruyslaan tegenover Pro Rege. In de Stad is van plan na de verbouwing Pro Rege langjarig te verhuren aan zorgaanbieder MOB. Onlangs heeft In de Stad samen met MOB het woonzorgcentrum Bienvenido aan de 1e  Middellandstraat ontwikkeld. In de Stad heeft aangegeven dat in hun plannen ruimte is om, in de grote gemeenschappelijke ruimte die er komt, activiteiten voor de buurt te organiseren. De buitenkant van Pro Rege zal intact blijven. De binnenkant wordt grondig verbouwd waarbij In de Stad de sfeer van de entree met de tegels en het trappenhuis zoveel als mogelijk wil behouden.

Met de koper is afgesproken dat we Pro Rege tot 1 augustus 2023 kunnen blijven gebruiken voor eigen gebruik en voor verhuur. Daarna komt, na bijna 100 jaar, een einde aan vele kerkdiensten, kerkelijke activiteiten en culturele activiteiten in Pro Rege. Dat stemt verdrietig. Tegelijkertijd, met de opbrengst, waar de kerkrentmeesters tevreden mee zijn, wordt de financiële toekomst van onze nieuwe Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen een stuk zekerder. De opbrengst zal bijdragen aan het behouden van  predikantsplaatsen en aan het herinrichten en verduurzamen van de Hoflaankerk.

Er worden de komende tijd plannen gemaakt voor een mooi en waardig afscheid van Pro Rege. Heeft u daar suggesties voor neem dan gerust contact op met iemand van de kerkenraad.

In het voorjaar komt er een gemeente-avond van Protestants Kralingen waarin u wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken over samengaan, diensten in en herinrichting van de Hoflaankerk en over Pro Rege.

Namens de kerkenraad van Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen,
Cees Steendam (secretaris)