Uit de Algemene Kerkenraad
30 november 2023

Vergadering van 21 november

De Algemene Kerkenraad (AK) vergaderde 21 november. Op de agenda stond de aanstelling en kennismaking met onze vertrouwenspersonen. Ook in de kerk is het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Daarom is er landelijk het project Veilige kerk gestart met als doel het grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen , voorkomen en aan te pakken. De beide wijkgemeenten hebben Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst bereid gevonden vertrouwenspersoon te worden in onze gemeente. Binnenkort zullen zij zich verder bekend maken in de gemeente en op de websites.  

En dan komt er binnenkort ook een gemeenteavond over de herinrichting. In de AK wordt dat natuurlijk besproken. De AK stemde vooralsnog in met een budget van € 969.500 voor de herinrichting van de kerk, maar daar hoort ook de verduurzaming bij. We gaan er op de gemeenteavond vast veel meer over horen.

Er zijn maar een paar reacties gekomen op de vraag of het goed gaat met het koffiedrinken. De inrichting van de kerkzaal en de Onesimuszaal vragen nog wat aandacht, maar we zien vooral veel ontmoetingen en een gezellige sfeer. Er is de wens soms ook alleen met de eigen wijkgemeente samen te zijn, en dat is iets wat natuurlijk ook kan na een late dienst, maar ook om 11 uur na de vroege dienst hoeft u niet meteen weg te gaan. Rustig napraten in de Onesimuszaal en een kerkdienst in de kerkzaal kunnen samengaan.

De begroting van de diaconie werd goedgekeurd. Het is een begroting waarin de afzonderlijke begrotingen van Hervormd Kralingen en Protestants Kralingen zijn samengevoegd. Elke wijkgemeente staat verder voor zijn eigen doelen en beleid. In de praktijk blijft de bestaande werkwijze gelijk. Samen wordt ongeveer € 55.000 begroot om aan goede doelen te schenken, organisatorische kosten circa € 5.000.

Aan de begroting 2024 van de kerk (en begraafplaats) wordt nog gewerkt. Begin december zal die worden besproken met de AK.

 Ilse Hogeweg, scriba