Uit de Algemene kerkenraad | 20 september
25 oktober 2022

Het samengaan van de Hervormde Gemeente Kralingen en de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen houdt ook de Algemene Kerkenraad (AK) bezig. In juni en juli zijn er vergaderingen geweest om na de gemeente-avonden officieel akkoord te gaan met het samengaan. Ook in september was er weer overleg van de AK en daar kon ds Ilse Hogeweg al berichten dat de kerkelijke instanties die toestemming moeten geven er positief instonden. Inmiddels is het akkoord van de commissie die de financiën heeft beoordeeld binnen. Bijna is het dus zover dat ook volgende stappen gezet kunnen worden, zoals de gang naar de notaris.

In september werd verder kennis gemaakt met ds Roelof de Wit. Hij heeft ook zitting in de AK en zo is daar de bezetting weer compleet.

We bespraken het verzoek om voor de komende drie jaar weer het studentenpastoraat financieel te steunen. De voornaamste financiële steun komt vanuit de landelijke kerk, maar door ook plaatselijke steun te geven, laten we onze betrokkenheid zien. De twee parttime studentenpredikanten presenteren zich onder meer op de website: https://www.studentenpastoraat010.nl/.

Als altijd wisselen we weer de verschillende activiteiten van de wijkgemeenten uit. Er gebeurt van alles: startweekend bij West, startzondag bij Protestants Kralingen, de kringen gaan weer van start, de maaltijden, en er was de feestelijke bevestiging van een nieuwe diaken. Tot slot bespraken we de hoge energieprijzen, moet de temperatuur van de kerk lager afgesteld worden?  Aan de kerkrentmeesters wordt gevraagd met een advies te komen. We gaan hier vast nog meer van horen!

Henny de Vos-Koerselman,
notulist AK