Uit de kerkenraad | 1 februari
10 maart 2022

Op 1 februari kwamen we, toch nog steeds per zoom, bij elkaar. Het was lastig vergaderen gebleken in een zaal van de kerk met 1,5 meter afstand tussen de kerkenraadsleden. We hopen dat het de volgende keer weer live kan.

Als kort moment van bezinning konden we in tweetallen namen voor onze gemeente verzinnen voor als we straks echt gefuseerd zijn. Dat viel nog niet mee en u hoort daar binnenkort meer over.

•  Er werd meegedeeld dat Ilse Hogeweg een cursus kerkmuziek gaat volgen, als nascholing.
•  Marianne Bogaard doet dit jaar de cursus Klinisch Pastorale Vorming (meer op pagina  5 van dit blad).
•  Ook hoorden we dat het financieel verslag van de activiteitenkas, opgesteld door Henk van ­Heijst, door de kascontrolecommissie is goedgekeurd. Albert Taco Molenaar en Peter van Hoof deden deze controle.
•  Als hoofdonderwerp behandelden we de financiën en werkzaamheden van de diaconie. Daarbij zoomde administrateur van de diaconie Johan Louwerse even mee. De verschillende collectes en acties leverden een gunstig resultaat op. Ook deze kas wordt gecontroleerd. De diaconie kan doorgaan zoals ze nu bezig is, met oog voor de nood in de eigen gemeente, in de stad en wereldwijd.
•  Jeanette Doorduijn, voorzitter van de dia­conie, heeft in coronatijd de opzet voor de Maaltijd van de Heer voor beide kerkgebouwen steeds geactualiseerd. Door corona moest het anders dan we gewoon waren.
•  Aan een aantal mensen uit de gemeente is gevraagd om mee te kijken naar herinrichtingsplannen voor de Hoflaankerk. We willen een betere spraakakoestiek, een ruimte­indeling die de kerkzaal multifunctioneler maakt, etc. Vanzelfsprekend kunnen andere gemeente­leden ook ideeën aangeven. Daar hoort u ook later nog over.
•  Er is doop aangevraagd voor Pieter van Zwienen, die kan wellicht op 13 maart plaatvinden.
•  Omdat bij kerkgemeenschappen helaas ook ongewenst gedrag kan voorkomen, gaan Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst een cursus voor vertrouwenspersoon volgen.
•  Ondanks het feit dat onze jeugdouderling Kristel van der Want nog steeds de gevolgen van corona ondervindt, loopt het jeugdwerk goed dankzij de inzet van anderen, waaronder Annemarie van den Toorn-Meuwsen, die iedere zondag weer een filmpje voor de thuis kijkende kinderen verzorgt.
•  Laurens van der Ziel en Leonard de Vos buigen zich over een goed vervolg voor ons veertigdagenboekje dat vorig jaar voor het laatst verschenen is.
•  Nu de corona het weer wat makkelijker maakt gaan we als oude en nieuwe kerkenraad op 13 maart wandelen in het Kralingse bos, waarna we met een hapje en een drankje afsluiten. Ook als kerkenraad hebben we de afgelopen twee jaar nauwelijks informeel contact kunnen hebben. Om goede besluiten te kunnen nemen is het fijn ook minder zakelijk met elkaar om te gaan.

Onze volgende kerkenraadsvergadering is op 15 maart.

Jeannette Schravesande, scriba