Uit de Kerkenraad | 13 december
15 december 2022

Dinsdagavond 13 december kwam de kerkenraad van Protestants Kralingen bijeen. Normaal ontvangt u van deze vergadering een briefing van de hand van Jeannette Schravesande, onze scriba, maar zij kon er die avond niet bij zijn. Dus kwijt ik mij van deze taak, in het besef hoe belangrijk het is dat de gemeente wordt meegenomen in de discussies zoals die spelen in de kerkenraad. Immers de kerkenraad  is door en voor de gemeente. In afhankelijkheid van Degene die ons hiertoe oproept en inspireert.

Aan het begin van de vergadering stonden we stil bij de recente onthullingen – institutioneel racisme! – bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vroegen ons af in hoeverre dit ook ons raakt. Zelfreflectie, individueel en als kerk met een geschiedenis, is belangrijk.

Vervolgens  vingen we aan met de agenda die zoals altijd nogal gevuld was en ons altijd noopt om scherp de tijd in de gaten te houden. Waar spraken  we zoal over?

We koersen af op de fusie. Dat is inmiddels wel bekend en het zou zomaar kunnen zijn dat dit ergens in het (vroege?) voorjaar van 2023 z’n beslag zal krijgen. Daarover zult u uiteraard separaat nog uitgebreid worden geïnformeerd. Ook over het proces rond de verkoop van Pro Rege zult u nog nader worden geïnformeerd.

Als kerkenraad van Protestants Kralingen, de beoogde gelijknamige wijkgemeente van straks na de fusie, kijken we als het ware voorúit, wanneer de fusie een feit zal zijn. We zijn dan een echte wijkgemeente met een eigen profiel en een eigen karakter – een royale en inclusieve gemeente –  en dat borgen we onder meer met het formuleren van een eigen, zoals dat heet, Plaatselijke Regeling. En dan gaat het om meer dan uitsluitend formele zaken! Ook dit wil de kerkenraad tijdig afronden om voldoende tijd en gelegenheid te hebben om dit met u, de gemeente, te bespreken. De stappen die we zetten doen we in gezamenlijkheid.

Januari 2023 is dichtbij en daarmee ook het moment van aftreden en bevestigen van ambtsdragers. Hierover zult u apart nog nader worden geïnformeerd. Wat ons als kerkenraad ook bezighoudt is de vraag op welke wijze we de ´invulling van de ambten´ naar de toekomst toe het best kunnen regelen. Immers, de tijd dat we uit een veelheid van kandidaten konden kiezen lig vér achter ons. De tijd is veranderd en willen we jongere mensen, die vol in het leven staan, bereid vinden om ook de schouders onder ´het kerkenwerk´ te zetten, en dat is echt nodig, dan zullen we ook rekening moeten houden met hun specifieke wensen en verwachtingen. Daar ligt een uitdaging  maar ook een kans. We merken dat er bereidheid is specifieke (overzichtelijke) taken op te pakken en daarvoor zijn we erg dankbaar, maar we hebben ook mensen nodig (vooral jongeren!) die bereid zijn zich te committeren voor een langere periode. Nou ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome  leiden, toch?

En natuurlijk stond de kerkenraad ook stil bij de huidige energiecrisis die nu ook zo voelbaar is geworden. Thuis, waar de thermostaat omlaag is gebracht, maar ook in de kerk, waar het aanzienlijk minder behaaglijk is. Na 1 januari zullen de tarieven voor de kerk fors stijgen. Zorg voor warme kleding en maak gebruik van de dekentjes in de kerk. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd.

Het is een greep uit een levendige vergadering. Een bespreking over tal van praktische zaken, maar ook één met uitzicht op het grote feest, de komst van Christus onder de mensen. Daar zullen we van getuigen en zingen straks op Kerstavond en de dag erop op Kerstmorgen. U komt toch ook?

Laurens van der Ziel,
Voorzitter