Uit de kerkenraad | 8 november
22 november 2022

We vergaderden op 8 november. Dit keer onder voorzitterschap van ds Ilse Hogeweg omdat voorzitter Laurens van der Ziel zijn verjaardag vierde. De opening vond plaats in de kerkzaal van Pro Rege, met een dagtekst van Taizé, een lied en een gebed.

We kijken terug op goede intervisiegesprekken. Dat zijn de jaarlijkse groepsgesprekken van kerkenraadsleden onderling en een gesprek met beide predikanten afzonderlijk door twee afgevaardigde ambtsdragers. Er werd o.a. gesproken over de sfeer op de vergaderingen, over de toekomst van de kerk en het werk van de taakgroepen. Op deze en de vorige vergadering bespraken we een paar punten uit het overkoepelende verslag. Daarnaast gingen we in op de verslagen die ds Ilse Hogeweg en ds Marianne Bogaard gemaakt hebben over hun werk en het verslag van het gesprek dat Ilse en Marianne hierover hadden met Jeanette Doorduijn en Erik-Jan Teunissen. Ds Marianne Bogaard was zelf afwezig vanwege haar studieverlof. We maakten afspraken voor de toekomst. Maar  er werden  ook zorgen uitgesproken: we hebben nieuwe medewerkers en ambtsdragers nodig!

Net als op alle andere vergaderingen in de afgelopen tijd kwamen de punten  fusie en verkoop van Pro Rege aan de orde. Dat laatste loopt en u zult daar hopelijk snel meer over kunnen horen. Het TE KOOP bord hebt u vast niet gemist.  De fusie is inmiddels landelijk ook goedgekeurd. Nu moet het besluit tot fusie officieel getekend worden door de gereformeerde kerkenraad en door de Algemene kerkenraad. Er is al een notaris benaderd voor de officiële afhandeling. We zitten in de uitvoeringsfase. Over de praktische zaken wordt ook nog druk vergaderd. De kerkenraad  zal op de volgende vergadering  (13 december) een voorstel bekijken over het gezamenlijke gebruik van de Hoflaankerk. Voor de aanpassing van die kerk is een aantal deskundigen naar de mogelijkheden aan het kijken. Er zal met zoveel mogelijk betrokkenen naar de plannen gekeken worden. Vanuit de kerkenraad is er een groepje bezig met het schrijven van een plaatselijke regeling voor onze eigen toekomstige wijkgemeente. Veel is landelijk voorgeschreven, maar we beschrijven zoveel mogelijk onze eigen identiteit. We hopen ons in 2023 ook weer meer met andere belangrijke zaken bezig te kunnen houden. Het verkoop- en het fusieproces hebben veel tijd en energie van enkelen van ons gevraagd.

Vanzelfsprekend buigen de kerkrentmeesters zich over de energiekosten en de besparingen die we kunnen doen. Daarvoor komen ook ideeën vanuit de landelijke kerk. U hoort (en merkt) er vast meer van. We sloten de vergadering af met een avondgebed naar Luther (uit: Een kring van mensen) Dit werd uitgesproken door Cees Steendam.

Jeannette Schravesande
scriba