Uit de kerkenraad | dinsdag 15 maart
10 april 2022

Na lang per Zoom vergaderd te hebben, kwamen we weer live bij elkaar. Voordat de vergadering begon, hielden we een eenvoudige maaltijd met brood en soep om informeel samen te zijn.
Aan het begin van de vergadering namen we afscheid van Joke van Heijst - van den Berg. Ze werd bedankt door onze voorzitter Laurens van der Ziel, met hartelijke woorden over haar jarenlange ouderlingschap en grote inzet. Ilse Hogeweg overhandigde haar een boek van Anselm Grün. Hierna ging Joke naar een andere vergadering, want ze blijft actief in onze kerkgemeenschap.  Onze nieuwe ouderlingen Christine van Roekel, Erik-Jan Teunissen en Bart Reinders werden van harte welkom geheten.  

Bij de post ontvingen we o.a. een overlijdensbericht van mw Elly Krommenhoek. Zij was de vrouw van koster Daan Krommenhoek die vele jaren dienst deed in Pro  Rege. Wellicht dat u hem nog kent.  

Verder spraken we natuurlijk over de aanstaande fusie. Zodra er nog enkele laatste zaken uitgezocht zijn en we zo ver zijn dat er echte besluiten genomen moeten worden, buigt de Algemene Kerkenraad zich erover vanuit de hervormde gemeente (oost en west) en vanuit de gereformeerde gemeente de Gereformeerde Kerkenraad. Vanzelfsprekend komen er dan gemeenteavonden. U begrijpt dat er geen lichtvaardige besluiten genomen worden en dat langetermijnvisies onontbeerlijk zijn. Ook zal een landelijke PKN instantie naar onze plannen moeten kijken.  

We bespraken ook de rol die wij als kerk kunnen spelen bij de opvang van Oekraïense  vluchtelingen. We houden onze ogen en oren open om eventueel aan te kunnen sluiten bij reeds bestaande initiatieven. Wellicht kunnen we ruimte en vrijwilligers bieden.  

Al onze taakgroepen konden in de vergadering vertellen hoe het met hun werk gaat.
De taakgroep pastoraat belegt op 12 mei een avond over euthanasie, ook voor belangstellenden.
De diaconie meldde dat we geen collectanten meer inroosteren, vanwege de Appostel app en de collectezuilen.
De taakgroep eredienst heeft het werk van de filmploeg geëvalueerd. De kerkenraad sprak grote waardering uit voor het werk dat ze al twee jaar doen. Er wordt steeds gewerkt aan vervolmaking.
Het kinder- en jeugdwerk meldde een speciale dienst op Palmpasen. Op 3 april zal het laatste filmpje voor de jeugd thuis gemaakt worden door Annemarie Meuwsen. Dan heeft ze dat 100 (!) keer gedaan.
De kerkrentmeesters gaven door dat er wat stormschade was aan beide kerkgebouwen. Inmiddels is dat verholpen. 
Vanuit de Taakgroep vorming en toerusting  komt er op dinsdag 5 april een avond over het wandkleed in Pro Rege. Verder zijn er avonden over het boek ‘Troost’ geweest.  

Er zijn gelukkig weer veel activiteiten mogelijk, maar de wandeling van de kerkenraads­leden met partners op 13 maart kon helaas niet doorgaan. Niet vanwege corona, maar doordat Corry Toxopeus, die dit samenzijn samen met Annie van Hoof georganiseerd had, haar heup gebroken heeft. We doen een dergelijke activiteit nu op een later tijdstip. We hopen rond de paasdagen wel weer veel activiteiten te kunnen doen met de hele gemeente. Zo hopen we met Pasen een feestelijke paasdienst te kunnen vieren, met onder andere de uitgestelde  doop van Pieter van Zwienen.
Annie van Hoof sloot de vergadering af met het gedicht  ‘Inkeer’ van Jaap Zijlstra.  
Op 26 april vergaderen we weer.  

Jeannette Schravesande, scriba