Uit de kerkenraad | 31 mei 2022
8 juli 2022

Op dinsdag 31 mei vergaderde de kerkenraad van Protestants Kralingen. Jeannette Schravesande, onze scriba, was afwezig, vandaar dat u het verslag nog een keer van mijn hand ontvangt.

Een belangrijk deel van de vergadering was, het zal u niet verbazen, gewijd aan de besprekingen in het kader van wat is gaan heten samengaan (fusie) en Pro Rege. Hieromtrent is inmiddels al veel gepubliceerd, dat hoeven we hier niet nog eens dunnetjes over te doen. In feite is alles wat met de fusie als zodanig van doen heeft een zaak voor de Kerkenraad van de gereformeerde kerk van Kralingen en de Algemene Kerkenraad van Hervormd Kralingen. De betrokkenheid van onze wijkgemeente, die van Protestants Kralingen, is vooral gericht op de situatie van ná de fusie waarbij we ervan uitgaan dat de dán beide nieuwe wijkgemeentes (de Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen en de Hervormde wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen) goede afspraken hebben gemaakt, zodanig dat de identiteit van beiden voldoende is gewaarborgd. Deze set van afspraken staat vervat in de nu nog concept Plaatselijke Regeling. Daarover ging het overleg van 31 mei. Hierover zal u, wanneer dat nodig en gewenst is, nog worden geïnformeerd. Wellicht is dat al gebeurd tijdens de speciale gemeenteavond van Protestants Kralingen op donderdag 7 juli in Pro Rege.

Eén aspect wil ik er hier al wel uithalen, namelijk dat de beide wijkgemeentes nadrukkelijk de aanduiding Kralingen hebben maar dat dit een wijder begrip is dan de deelgemeente Kralingen, het omvat ook de aangrenzende gebieden (zoals nu) namelijk de Esch, Prinsenland en Kralingseveer.

We zeiden ook tegen elkaar dat er de afgelopen tijd veel tijd en energie is gaan zitten in vooral praktische zaken. Dit houdt verband met de coronaperikelen maar ook met de activiteiten in het kader van ‘de fusie’. De kerkenraad is dankbaar dat we activiteiten hebben kunnen continueren, in het bijzonder geldt dit voor de diensten, maar kijkt ook uit naar de tijd waarin méér aandacht kan worden gegeven aan andere, zeg maar meer geestelijke zaken, van onze gemeenschap. We zullen weer meer gaan samenkomen en daarmee onze gemeenschap weer verder versterken. In dit kader noem ik ook het startweekend dat is gepland voor 17/18 september.
Al die andere relevante zaken waarmee we moeiteloos de avond hebben gevuld, laat ik maar even voor wat ze waren.

Tot slot nog dit: we begonnen deze avond met een indrukwekkend fragment uit/van ‘The Passion Hemelvaart’ en we besloten de avond met het Pinksterlied 686: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’. Daar is alles wel mee gezegd.

Laurens van der Ziel, voorzitter