Vanuit de kerkenraad van 9 januari 2024
17 januari 2024

van 9 januari

De eerste vergadering van 2024 was op 9 januari en het was de laatste bijeenkomst onder voorzitterschap van Laurens van der Ziel. Op een volgende vergadering zullen we nog uitgebreid afscheid van hem nemen. Behalve onze voorzitter stopt ook onze jeugdouderling Kristel Hillebrand met haar ambt. Door long covid heeft ze tot haar spijt niet veel kunnen doen, maar bleef ze wel betrokken bij het werk van de kerkenraad. Van haar wordt op een andere manier afscheid genomen.

Als thema spraken we over de taakgroep pastoraat. Er was veel bewondering voor alle activiteiten die zij doen. Ik noem u paastasjes, kerstengelen, bezoekwerk, gedachtenisdienst en nog veel meer. Dank ook aan Annie van Hoof als veelal coördinator van de activiteiten.

We gaan afscheid nemen van Laurens en Kristel, maar zijn heel blij dat er drie nieuwe ouderlingen gevonden zijn. Dat zijn Martin de Lange, Irene Jonker en Hennie van der Linden. De bevestigings- en ontheffingsdienst is op 28 januari. De kerkenraad stemde unaniem voor deze nieuwe ambtsdragers. Na de volgende kerkenraadsvergadering, op 13 februari, worden hun taakomschrijvingen bekend gemaakt. Deze namen worden op 14 en 21 januari afgekondigd.

Er wordt gewerkt aan een stadsbreed veertigdagenboekje. Voorgangers van verschillende Rotterdamse kerken verzorgen dit.

We spraken over Veilige Kerk. Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst zijn aangesteld als vertrouwenspersonen, binnen de kerkenraad spraken we over de VOG’s (verklaring omtrent gedrag) voor enkele  vrijwilligers en over regels waar we ons in de omgang met elkaar aan zullen houden. Dit is een landelijk project. We konden ons niet allemaal vinden in de voorgestelde omgangsregels. We komen er nog op terug.

Laurens keek aan het eind van de vergadering terug op zijn voorzitterschap. Het waren turbulente jaren: corona, fusie, verkoop van Pro Rege. Hierna sprak Jeanette Doorduijn hem toe en dankte hem namens ons allen voor zijn grote inzet. Zij eindige met een gebed uit “Petrus”: Om mensen van Vrede van Rianne Veenstra.

Jeannette Schravesande, scriba