Caleidoscoop

De nieuwste editie

Caleidoscoop, kerkblad van Protestants Kralingen, verschijnt sinds 2002 vóór iedere eerste zondag van de maand, behalve in augustus. Ca­lei­do­scoop is in druk zwart-wit, maar is op de website als pdf in kleur te zien of te downloaden.

Aan mensen binnen of buiten de gemeente die Caleidoscoop iedere maand per post toegestuurd willen krijgen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Het richtbedrag voor dit abon­ne­ment is 19 euro, maar de minimaal vereiste bijdrage is slechts 5 euro.

Het Kerst- en het Paas­nummer worden aan alle men­sen in de leden­ad­mi­ni­stra­tie toe­ge­stuurd.

Eerder verschenen