Hemelvaartsactie(s) in Kralingen

Het is fijn dat er dit jaar weer allerlei acties door Serve the City gehouden kunnen worden. Kerken – christenen – in actie voor de stad. Inmiddels in 12 wijken in Rotterdam organiseren zij met elkaar buurtprojecten rond Hemelvaart.
Vorige week sprak ik met diaken Liesbeth de Boer. Namens onze kerk in Protestants Kralingen fungeert zij als contactpersoon.

“Wat moet ik mij daar bij voorstellen?” vroeg ik haar.
“Nou, daar komt best een en ander bij kijken” vertelt Liesbeth. “Allereerst heb ik overleg met alle meewerkende kerken. Partners in Kralingen zijn bijvoorbeeld: De Evangelische Broedergemeente Rotterdam, de Hervormde Ge­meente Kralingen West, Kom en Zie, R.K. Lambertusparochie, de Methodist Church en wijzelf natuurlijk als Protestants Kralingen.
Inhoudelijk onderhoud ik de contacten daar waar acties worden gehouden zoals Pniël – samen met Wouter van der Bas – en heb ik overleg met de filiaalchef van Albert Heijn in het kader van de Voedselbankactie. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat alles financieel geregeld wordt. Bij de gemeente kunnen we budget aanvragen en daarvoor maak ik dan inzichtelijk wat alle acties gaan kosten.”

“Wauw, een veelomvattende taak, maar welke acties betreft het nu specifiek?”
“Allereerst hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig om de geplande acties tot een geslaagd succes te maken. De vraag is dus: Wil jij samen met christenen uit allerlei lokale kerken Gods liefde uitdragen in Kralingen? Doe dan mee met de Serve the City Hemelvaartsactie! Je kunt meedoen als vrijwilliger bij de volgende projecten:

1. Sociale activiteiten voor bewoners van Pniël
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vullen van planten- en bloemenbakken binnen het tehuis. Veelal gebeurt dat samen met de bewoners zelf.

2. Inzameling Voedselbank
Op zaterdag 28 mei staan we bij Albert Heijn op de Oudedijk en informeren we de klanten over de actie en verzamelen vervolgens de voedselproducten bij de uitgangen. Daarnaast worden onze gemeenteleden uiteraard ook nog in de gelegenheid gesteld om voedselproducten aan te leveren bij de kerkdiensten van Hemelvaartsdag 26 mei en de zondag erna, 29 mei. Na het grote succes van vorig jaar gaan we ook weer folderen in de straten rond de Hoflaankerk. Buurtbewoners kunnen op dinsdag 24 mei en op vrijdag en zaterdag 27 en 28 mei producten inleveren bij de Hoflaankerk. ­Precieze tijden komen in de Nieuwsbrief (en in de folder, natuurlijk).

3. Havenzichtactie voor bewoners
Deze actie wordt georganiseerd door EBG, maar er zijn natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Er wordt gedacht om per etage een wat luxere lunch uit te serveren. Deze zijn namelijk over het algemeen wat karig en in de avondmaaltijden is reeds voorzien.

4. Thee in de Tuin voor ouderen, bij de Lambertuskerk op zaterdag 28 mei.
De organisatie wordt door Kralingen West uitgevoerd, maar ook hier zijn vrijwilligers nodig. Denk aan gastheren en -vrouwen, bedieners, muzikanten en hulp bij het klaarzetten en opruimen. Naast vrijwilligers voor deze actie worden ook specifiek ouderen van harte als gast uitgenodigd.

5. Kleurplatenactie
De kleurplaten zijn vanuit alle meewerkende kerken inmiddels uitgezet en worden vervolgens weer verdeeld onder de bewoners van Pniël, Havenzicht en bereiken ook rechtstreeks een aantal brievenbussen.”

“Alles bij elkaar een ambitieus project. Waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden?”
“Voor het aanmelden en/ of vragen kun je altijd bij mij terecht:

Liesbeth de Boer (diaken)
Telefoon 010 – 447 34 66 of 06 382 733 78.

Bij het aanmelden als vrijwilliger voor ‘Thee in de Tuin’ bij de Lambertuskerk kun je je beter rechtstreeks aanmelden bij Kralingen West via e-mailadres tindetuin@gmail.com.”

Tot slot wens ik Liesbeth veel succes met alle acties; ik hoop dat velen zich als vrijwilliger aanmelden en dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Thea van Santen – Kloosterman

IDAHOT-vesper

Our Bodies, Our Lives, Our Rights

Op dinsdag 17 mei is het International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De Roze Vieringen Rotterdam organiseert samen met Protestants Kralingen op dinsdagavond 17 mei een IDAHOT-vesper in de Hoflaankerk. De aanvang is om 19.30 uur. Er is deze avond ruimte voor verhalen, muziek en bezinning. 

Een inkijkje in de nieuwste Bijbel | NBV21

Goed, beter, best?

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vernieuwd: de NBV21. In oktober vorig jaar kreeg onze koning het eerste exemplaar overhandigd. Inmiddels wordt de NBV21 al in veel kerken gebruikt. Maar wat houdt het precies in? Duizenden kleine verbeteringen in de vertaling én een aantal opvallende, grote veranderingen. Doet Job boete of vindt hij troost? Is Prediker wel echt zo vrouwonvriendelijk als altijd werd gedacht? En laat God de kinderen boeten als ouders Hem ontrouw zijn, of …

Prof. dr. Matthijs de Jong, projectleider van de herziening van de NBV21, biedt een kijkje achter de schermen. Waarom deze nieuwe versie? Welke discussies speelden er achter de schermen? Wat zijn de grote veranderingen? En wat levert de NBV21 op voor de gemiddelde bijbellezer? Kom luisteren naar het verhaal achter de NBV21. Er is ruimte voor vragen, discussie en gesprek. Iedereen is welkom.  

Woensdagavond 18 mei van 20.00-21.30 uur in Het Steiger, Hang 18 te Rotterdam.

De toegang is gratis, maar om zicht te krijgen op hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we u aan te melden vóór 4 mei a.s. op info@laurenspastoraat.nl

Euthanasie: een goede dood?

We komen het tegen in het pastoraat: de wens om waardig te sterven, op een zelfgekozen moment. Het gesprek daarover wordt steeds vanzelfsprekender in onze samenleving, sinds de start van de euthanasiediscussie eind jaren zestig. Hoe spreekt ons geloof daarin mee?

In 1986 kwamen zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland als de Nederlandse Hervormde Kerk  met het rapport ‘Euthanasie en pastoraat’. We kijken hoe de kerken instapten in de euthanasiediscussie, en hoe die discussie zich verbreedde van ernstig lijden naar levensmoeheid. En we stellen met elkaar niet alleen de vraag wat waardig sterven is, maar ook wat waardig leven is vanuit geloofsperspectief.

Deze avond is allereerst bedoeld voor pastorale medewerkers en contactpersonen, maar ook andere gemeenteleden zijn uitdrukkelijk welkom!

De avond wordt geleid door Ds Marianne Bogaard

Coördinator Pionieren en Kerkvernieuwing

In Rotterdam zijn er vele pioniersplekken en werken veel kerken met vallen en opstaan aan vernieuwing. Met inzet, creativiteit, soms in eenzaamheid, maar altijd met hoop, liefde en geloof zijn pioniers, predikanten en kerkelijk werkers bezig om nieuwe kerkvormen te zoeken en te ontwikkelen. Er zijn wijken in onze stad waar geen kerkelijke presentie (meer) is en waar een pionier naar nieuwe mogelijkheden zou kunnen zoeken. Daarnaast is het mogelijk om de pioniersplekken te verbreden in werkwijze en vormgeving om te komen tot meer kleuren en meer smaken in het Rotterdamse pionierswerk. 

Vorig jaar is om een bijdrage gevraagd voor het onderzoek of een Rotterdamse pionier-coördinator/aanjager gewenst en/of mogelijk zou zijn. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Nico van Splunter. We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek op 19 mei van 17-20 uur in de Hoflaankerk. Op grond van de presentatie kunnen we samen nadenken over wat er te winnen is in het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkelijke aanwezigheid in Rotterdam. Enerzijds door wat bestaat te vernieuwen, anderzijds door op plaatsen weer eens helemaal opnieuw te beginnen. Wat kan en moet een coördinator pionieren en kerkvernieuwing daarin betekenen? Wat voor winst zou deze ‘makelaar in visie, middelen en mensen’ ons kunnen brengen? Wat is er nodig vanuit de kerken van Rotterdam? 

We ontmoeten en spreken elkaar bij een eenvoudige maaltijd. Nico van Splunter zal ons meenemen in zijn onderzoek en in de mogelijkheden van een Rotterdamse coördinator in de toekomst. Kom met mensen van uw kerk en kerkenraad! De aanwezigheid van de kerk in Rotterdam onder mensen, in welke vorm ook, gaat ons allen aan.

De Werkgemeenschap van predikanten

Meiwandeling in het bos

Ook dit jaar willen we rond 4 en 14 mei gedenken door samen te wandelen. We gaan in groepen van drie op pad en delen wat deze dagen bij ons oproepen. Hoe leefde de oorlog in jouw familie? Welke verhalen zijn jou doorgegeven? We lezen een tekst die tot nadenken stemt.

Dinsdag 10 mei, 20.00-21.00 uur. Verzamelen bij het bruggetje voorbij de molens aan de Plaszoom. Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk dinsdagmorgen via de app of de mail bij ds Marianne Bogaard: 06 835 321 89 of m.bogaard@protestantskralingen.nl.

Wandelroute door Kralingen

Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, richtte grote verwoestingen aan in Kralingen. Vorig jaar werd in onze gemeente een route samengesteld langs plekken die ons herinneren aan de oorlog en de afschuwelijke gevolgen daarvan voor weggevoerde Joodse medeburgers, omgekomen verzetsstrijders en Kralingers die getroffen werden.

De route start bij de Steen van de miljoenen tranen tegenover Pro Rege en kan aangevraagd worden bij ds Marianne Bogaard: 06 835 321 89 of m.bogaard@protestantskralingen.nl.