Activiteitenverslag
Nieuwe samenstelling kerkenraad

Nieuwe samenstelling kerkenraad

Na de (her)bevestigingsdienst op 28 januari namen we in de daarop volgende kerkenraadsvergadering van 13 februari officieel afscheid van Kristel Hillebrand en Laurens van der Ziel. Zij werden beiden door ds. Ilse Hogeweg bedankt en ontvingen een boek. Van Kristel mochten we nog een mooi stukje voor de website ontvangen dat de redactie natuurlijk...

Lees meer

Resultaat Voedselbankactie

Wat een prachtige oogst op zondag 28 januari. De afgelopen twee weken hebben we op verschillende dagen steeds wat spullen naar de supermarkt van de Voedselbank kunnen brengen. Dit zijn dan producten waar de cliënten heel blij van worden. De Voedselbanksupermarkt in...

Lees meer

Ontheffing en (her)bevestiging

Wat een mooie dienst hadden we op zondag 28 januari. Een goedgevulde kerk, onze beide predikanten die de dienst leidden en een zevental ambtsdragers die werden ontheven, herbevestigd of nieuw bevestigd. Ds. Ilse Hogeweg vertelde dat zij Kristel Hillebrand had...

Lees meer

Bericht van Rebecca uit Uganda

Op 15 oktober was Rebecca Nabunya aanwezig in de dienst en is er gecollecteerd voor de school van Rebecca in Uganda. De opbrengst van de collecte was geweldig: 1479 euro!!!

Lees meer

Jongeren voor ouderen

Mooi initiatief van jongeren uit onze gemeente voor onze gemeente! Victor de Lange, student Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam, had de opdracht vanuit zijn studie om een activiteit te organiseren voor ouderen. En al brainstormend kwam hij terecht bij onze...

Lees meer

Resultaat actie Schoenendoos 2023

Op zondag 26 november sloten we in de Hoflaankerk de actie Schoenendoos af met een fantastisch resultaat. Samen met de Nieuwe Park Rozenburgschool zijn er totaal 341 mooi versierde en goed gevulde schoenendozen ingeleverd! Aan verzendkosten is een bedrag van 1507 euro...

Lees meer

Thanksgiving in de Hoflaankerk

Een dienst uit dankbaarheid voor alles waar we blij voor zijn, dat was het hoofdthema voor de samenkomst op zaterdagavond 25 november in de Hoflaankerk. Hoofdorganisator was SKIN-Rotterdam (Samen Kerk In Nederland). Er waren zo’n kleine honderd mensen naar toe...

Lees meer

Stay strong!

Op vrijdag 17 november ging ds Marianne met de tieners van 13-16 in gesprek over Jezus en Israël. Ze zochten in het evangelie op waar Jezus allemaal geweest is. Daarna wezen we die plaatsen aan op de kaart. Vervolgens hoorden de tieners het verhaal van een...

Lees meer

Kerkpleinmiddag 28 oktober

Het thema was: Wat kies jij? Er hingen heel wat posters in de kerkzaal. Maar op welke partij gaan we in november stemmen? Na koffie en koek vertelde Tanja over wat God van ons verwacht als rentmeesters die zorg dragen voor de aarde. Daarna kregen we een inkijkje in...

Lees meer

Gedachteniszondag

Zondag 5 november hielden we onze Gedachteniszondag. Familie en vrienden werden daarbij uitgenodigd om te gedenken en een kaars te branden. In eerste instantie voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Daarna mocht iedereen een lichtje ontsteken ter...

Lees meer

Terugblik 1 jaar website

In september 2022 ging de papieren Caleidoscoop over naar de website. De redactie beloofde u om na een jaar een en ander te evalueren. Hiertoe stelden we in september 2023 een enquêteformulier op. Van de ontvangen reacties kunt u onderstaand een samenvatting lezen....

Lees meer