IDAHOT-vesper

Our Bodies, Our Lives, Our Rights

Op dinsdag 17 mei is het International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De Roze Vieringen Rotterdam organiseert samen met Protestants Kralingen op dinsdagavond 17 mei een IDAHOT-vesper in de Hoflaankerk. De aanvang is om 19.30 uur. Er is deze avond ruimte voor verhalen, muziek en bezinning. 

Een inkijkje in de nieuwste Bijbel | NBV21

Goed, beter, best?

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vernieuwd: de NBV21. In oktober vorig jaar kreeg onze koning het eerste exemplaar overhandigd. Inmiddels wordt de NBV21 al in veel kerken gebruikt. Maar wat houdt het precies in? Duizenden kleine verbeteringen in de vertaling én een aantal opvallende, grote veranderingen. Doet Job boete of vindt hij troost? Is Prediker wel echt zo vrouwonvriendelijk als altijd werd gedacht? En laat God de kinderen boeten als ouders Hem ontrouw zijn, of …

Prof. dr. Matthijs de Jong, projectleider van de herziening van de NBV21, biedt een kijkje achter de schermen. Waarom deze nieuwe versie? Welke discussies speelden er achter de schermen? Wat zijn de grote veranderingen? En wat levert de NBV21 op voor de gemiddelde bijbellezer? Kom luisteren naar het verhaal achter de NBV21. Er is ruimte voor vragen, discussie en gesprek. Iedereen is welkom.  

Woensdagavond 18 mei van 20.00-21.30 uur in Het Steiger, Hang 18 te Rotterdam.

De toegang is gratis, maar om zicht te krijgen op hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we u aan te melden vóór 4 mei a.s. op info@laurenspastoraat.nl

Euthanasie: een goede dood?

We komen het tegen in het pastoraat: de wens om waardig te sterven, op een zelfgekozen moment. Het gesprek daarover wordt steeds vanzelfsprekender in onze samenleving, sinds de start van de euthanasiediscussie eind jaren zestig. Hoe spreekt ons geloof daarin mee?

In 1986 kwamen zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland als de Nederlandse Hervormde Kerk  met het rapport ‘Euthanasie en pastoraat’. We kijken hoe de kerken instapten in de euthanasiediscussie, en hoe die discussie zich verbreedde van ernstig lijden naar levensmoeheid. En we stellen met elkaar niet alleen de vraag wat waardig sterven is, maar ook wat waardig leven is vanuit geloofsperspectief.

Deze avond is allereerst bedoeld voor pastorale medewerkers en contactpersonen, maar ook andere gemeenteleden zijn uitdrukkelijk welkom!

De avond wordt geleid door Ds Marianne Bogaard

Coördinator Pionieren en Kerkvernieuwing

In Rotterdam zijn er vele pioniersplekken en werken veel kerken met vallen en opstaan aan vernieuwing. Met inzet, creativiteit, soms in eenzaamheid, maar altijd met hoop, liefde en geloof zijn pioniers, predikanten en kerkelijk werkers bezig om nieuwe kerkvormen te zoeken en te ontwikkelen. Er zijn wijken in onze stad waar geen kerkelijke presentie (meer) is en waar een pionier naar nieuwe mogelijkheden zou kunnen zoeken. Daarnaast is het mogelijk om de pioniersplekken te verbreden in werkwijze en vormgeving om te komen tot meer kleuren en meer smaken in het Rotterdamse pionierswerk. 

Vorig jaar is om een bijdrage gevraagd voor het onderzoek of een Rotterdamse pionier-coördinator/aanjager gewenst en/of mogelijk zou zijn. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Nico van Splunter. We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek op 19 mei van 17-20 uur in de Hoflaankerk. Op grond van de presentatie kunnen we samen nadenken over wat er te winnen is in het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkelijke aanwezigheid in Rotterdam. Enerzijds door wat bestaat te vernieuwen, anderzijds door op plaatsen weer eens helemaal opnieuw te beginnen. Wat kan en moet een coördinator pionieren en kerkvernieuwing daarin betekenen? Wat voor winst zou deze ‘makelaar in visie, middelen en mensen’ ons kunnen brengen? Wat is er nodig vanuit de kerken van Rotterdam? 

We ontmoeten en spreken elkaar bij een eenvoudige maaltijd. Nico van Splunter zal ons meenemen in zijn onderzoek en in de mogelijkheden van een Rotterdamse coördinator in de toekomst. Kom met mensen van uw kerk en kerkenraad! De aanwezigheid van de kerk in Rotterdam onder mensen, in welke vorm ook, gaat ons allen aan.

De Werkgemeenschap van predikanten

Meiwandeling in het bos

Ook dit jaar willen we rond 4 en 14 mei gedenken door samen te wandelen. We gaan in groepen van drie op pad en delen wat deze dagen bij ons oproepen. Hoe leefde de oorlog in jouw familie? Welke verhalen zijn jou doorgegeven? We lezen een tekst die tot nadenken stemt.

Dinsdag 10 mei, 20.00-21.00 uur. Verzamelen bij het bruggetje voorbij de molens aan de Plaszoom. Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk dinsdagmorgen via de app of de mail bij ds Marianne Bogaard: 06 835 321 89 of m.bogaard@protestantskralingen.nl.

Wandelroute door Kralingen

Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, richtte grote verwoestingen aan in Kralingen. Vorig jaar werd in onze gemeente een route samengesteld langs plekken die ons herinneren aan de oorlog en de afschuwelijke gevolgen daarvan voor weggevoerde Joodse medeburgers, omgekomen verzetsstrijders en Kralingers die getroffen werden.

De route start bij de Steen van de miljoenen tranen tegenover Pro Rege en kan aangevraagd worden bij ds Marianne Bogaard: 06 835 321 89 of m.bogaard@protestantskralingen.nl.

Wandelen op het Eiland van Brienenoord

Onder de bekendste brug van Nederland ligt een groene oase, waar je voor even kunt ontsnappen aan de hectiek van de stad. Dwalend over het eiland passeer je verwilderde bosschages, volkstuinen, een natuurspeeltuin, een oude bouwput en een getijdenpark waar het Maaswater twee keer per dag binnenstroomt. Op de foto de uiterste westpunt van het eiland, een stukje waddengebied in Rotterdam. Extra verrassingen zijn de weidse uitzichten op de Van Brienenoordbrug en de markante skyline van de stad. Eigenaar en beheerder van dit eiland is de gemeente Rotterdam.

De Duurzaamheidsgroep nodigt alle liefhebbers uit voor een bezoek aan het Eiland op woensdag 11 mei 2022. De nieuwe Ben Schopbrug is gemakkelijk begaanbaar voor fietsers en voetgangers, maar ook voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. De fiets kan direct voorbij de brug gestald worden. 

Wie die dag niet voor de fiets kiest, kan zich aansluiten voor de – korte – busreis vanaf Kralingse Zoom. De busreizigers verzamelen om 10.45 uur boven bij metrostation Kralingse Zoom, de fietsers ontmoeten elkaar om 10.45 uur beneden op de parkeerplaats van het station.

Tip: Aangezien de eetgelegenheid op werk­dagen niet open is, adviseren wij om een eigen lunchpakket mee te nemen.

Wij hopen op mooi weer en verzoeken u zich aan te melden bij Riny Torn, tel. (010) 235 54 48, e-mail: rinytorn@hetnet.nl