Kerksonates van Mozart in Pro Rege

Op 10 juni a.s. worden de kerksonates van Mozart uitgevoerd door organist Geert Bierling, Marina Meerson en Marnix Willem Steffen viool, Robert Franenberg contrabas en Katja Dirven cello. Zoals alle concerten van Muzikc gebeurt dat in de kerkzaal van Pro Rege.

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn € 20,- aan de zaal en in de voorverkoop via kaarten@muzikc.nl € 15,-. Studenten betalen € 5,-. Kaarten zijn ook in de voorverkoop verkrijgbaar bij La Mer, Kortekade 14 en Velvet Music in Donner, Coolsingel.

De kerksonates zijn besteld door een Spaanse kardinaal die graag wat ontspannende muziek wilde om tijdens de mis te laten uitvoeren. Zoals in onze diensten weleens ruimte wordt gegeven aan de organist om een improvisatie uit te voeren. De kerksonates van Mozart worden niet vaak uitgevoerd, maar het is schitterende muziek!

Gesprek over het boek Troost

De volgende bijeenkomst rond het boek Troost is 9 juni om 15.00 uur in de Hoflaankerk. Dan komt de schilder El Greco voorbij en, één van de weinige vrouwen uit het boek: Cicely Saunders. Zij is de oprichtster van het hospice als plek van zorg voor wie dicht bij het levenseinde is. Hoofdstuk 6 en 17 uit het boek Troost. Om het te kunnen volgen is het niet noodzakelijk om de vorige bijeenkomsten te hebben bezocht, noch het boek te hebben gelezen.

Ga voor meer informatie over deze avond naar het bericht ‘Het boek Troost, onze kring, vervolg 2

Heilige Huisjes zetten hun deuren open

Tientallen Rotterdamse gebedshuizen (kerken, maar ook moskeeën en een synagoge) is gevraagd hun deuren open te stellen en een bijdrage te leveren aan het programma van de Rotterdam Architectuur Maand. Ze doen dat van 27 mei t/m 4 juni tijdens de week van de Heilige Huisjes. In Kralingen doen de Avenuekerk, de Jeruzalemkerk en Pro Rege mee. Het programma in Pro Rege staat ook in De Ster. Er zijn een aantal mooie concerten, maar ook lezingen over de geschiedenis van de buitenplaatsen van Kralingen en de architectuur van Pro Rege. Een aantal organisaties die duurzaamheid nastreven, bundelt de krachten. U kunt informatie krijgen over het Bureau Stadsnatuur, de Vogelklas Karel Schot, de Floating Farm, de Herenboeren  en onze eigen werkgroep Duurzaamheid. U kunt meedoen met verschillende koren, zoals het Shantykoor Rotterdam, Bram en Saar en het Rootskoor, de tango dansen, meedoen met de Hermandad of een potje bridge spelen. Het geeft een beetje aan welke mogelijkheden Pro Rege biedt, naast de kerkdiensten en de concerten van Muzikc. U bent van harte welkom! De toegang is gratis.

IDAHOT-vesper

Our Bodies, Our Lives, Our Rights

Op dinsdag 17 mei is het International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De Roze Vieringen Rotterdam organiseert samen met Protestants Kralingen op dinsdagavond 17 mei een IDAHOT-vesper in de Hoflaankerk. De aanvang is om 19.30 uur. Er is deze avond ruimte voor verhalen, muziek en bezinning. 

Een inkijkje in de nieuwste Bijbel | NBV21

Goed, beter, best?

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vernieuwd: de NBV21. In oktober vorig jaar kreeg onze koning het eerste exemplaar overhandigd. Inmiddels wordt de NBV21 al in veel kerken gebruikt. Maar wat houdt het precies in? Duizenden kleine verbeteringen in de vertaling én een aantal opvallende, grote veranderingen. Doet Job boete of vindt hij troost? Is Prediker wel echt zo vrouwonvriendelijk als altijd werd gedacht? En laat God de kinderen boeten als ouders Hem ontrouw zijn, of …

Prof. dr. Matthijs de Jong, projectleider van de herziening van de NBV21, biedt een kijkje achter de schermen. Waarom deze nieuwe versie? Welke discussies speelden er achter de schermen? Wat zijn de grote veranderingen? En wat levert de NBV21 op voor de gemiddelde bijbellezer? Kom luisteren naar het verhaal achter de NBV21. Er is ruimte voor vragen, discussie en gesprek. Iedereen is welkom.  

Woensdagavond 18 mei van 20.00-21.30 uur in Het Steiger, Hang 18 te Rotterdam.

De toegang is gratis, maar om zicht te krijgen op hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we u aan te melden vóór 4 mei a.s. op info@laurenspastoraat.nl

Euthanasie: een goede dood?

We komen het tegen in het pastoraat: de wens om waardig te sterven, op een zelfgekozen moment. Het gesprek daarover wordt steeds vanzelfsprekender in onze samenleving, sinds de start van de euthanasiediscussie eind jaren zestig. Hoe spreekt ons geloof daarin mee?

In 1986 kwamen zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland als de Nederlandse Hervormde Kerk  met het rapport ‘Euthanasie en pastoraat’. We kijken hoe de kerken instapten in de euthanasiediscussie, en hoe die discussie zich verbreedde van ernstig lijden naar levensmoeheid. En we stellen met elkaar niet alleen de vraag wat waardig sterven is, maar ook wat waardig leven is vanuit geloofsperspectief.

Deze avond is allereerst bedoeld voor pastorale medewerkers en contactpersonen, maar ook andere gemeenteleden zijn uitdrukkelijk welkom!

De avond wordt geleid door Ds Marianne Bogaard