Algemeen
Gemeenteavond herinrichting

Gemeenteavond herinrichting

Het traject van het proces van herinrichting van de Hoflaankerk ontvouwt zich. Op dinsdagavond 28 november vertelt de architect, Wessel Jonker van Open Kaart,  er meer over. Aanvang 20.00 uur. De heer Jonker laat ons met zijn professionele blik meekijken naar het gebouw en schetst welke fases doorlopen moeten worden, van schetsontwerp tot...

Lees meer

Stay strong!

Op vrijdag 17 november ging ds Marianne met de tieners van 13-16 in gesprek over Jezus en Israël. Ze zochten in het evangelie op waar Jezus allemaal geweest is. Daarna wezen we die plaatsen aan op de kaart. Vervolgens hoorden de tieners het verhaal van een...

Lees meer

Wees een engel!

Op 10 en 17 december kunt u zich aanmelden om als ‘Kerstengel’ een attentie te brengen naar andere gemeenteleden.

Lees meer

‘Stop and pray’ – parkeren in Kralingen 

Woensdagavond 15 november was er de inspraakavond op het stadhuis over het parkeerbeleid in Kralingen-Crooswijk. Van vele kanten zijn protesten gekomen over de zoveel langere parkeertijden en hogere tarieven. Namens onze Protestantse Gemeente heeft Wouter van der Bas...

Lees meer

Paaskaars voor Anne

Laatste paaskaars uit Pro Rege voor Anne Gercama Erik-Jan Teunissen was degene die deze paaskaars uit Pro Rege naar buiten droeg aan het einde van de  laatste eredienst in Pro Rege. Hij overhandigde deze week deze laatste paaskaars uit Pro Rege aan Anne Gercama, met...

Lees meer

Kerkpleinmiddag 28 oktober

Het thema was: Wat kies jij? Er hingen heel wat posters in de kerkzaal. Maar op welke partij gaan we in november stemmen? Na koffie en koek vertelde Tanja over wat God van ons verwacht als rentmeesters die zorg dragen voor de aarde. Daarna kregen we een inkijkje in...

Lees meer

Terugblik 1 jaar website

In september 2022 ging de papieren Caleidoscoop over naar de website. De redactie beloofde u om na een jaar een en ander te evalueren. Hiertoe stelden we in september 2023 een enquêteformulier op. Van de ontvangen reacties kunt u onderstaand een samenvatting lezen....

Lees meer

Studiereis geannuleerd

Van 6-18 november zou ik op studiereis gaan naar Israël, met één of meer bezoeken aan Palestina. Een studiereis van de Protestantse Theologische Universiteit voor predikanten, met opdrachten en studiedagen. De reis is natuurlijk niet doorgegaan – tot nader orde...

Lees meer

Uitnodiging voor projectkoor ♪♫

KERSTNACHTDIENST 2023 Evenals vorig jaar kijken we er naar uit om weer een projectkoor o.l.v. Mirjam van den Hoek te vormen, voor de  gezamenlijke Kerstnachtdienst in de Hoflaankerk. Ben je ook liefhebber van zingen? We hopen je graag te verwelkomen. De...

Lees meer

Schoenendoosactie op zolder Hoflaankerk

De schoenendoosactie is weer van start gegaan. Op zondag 26 november eindigt de actie.  Tot die tijd wordt een ieder van harte uitgenodigd om te helpen. Dat kan door het vullen en inleveren van een gevulde schoenendoos, door het geven van geld of door te helpen...

Lees meer

Van het Rotterdamse Convent van Kerken

Aan een ieder die diep getroffen is door het dodelijke geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Met afkeuring en verdriet hebben wij kennis genomen van de gruwelijke aanvallen van Hamas op Israël. Het is een harde escalatie als gevolg van een al veel te lang...

Lees meer