Hervormingsdaglezing 2021

Zaterdag 30 oktober van 15-17 uur verzorgt de kerkenraad van de Lutherse gemeente Rotterdam in de Andreaskerk (Heer Vrankestraat 51) de Hervormingsdag lezing 2021. We hebben het die middag over Lutherse netwerken uit het verleden, maar ook over een hedendaags Luthers netwerk.

De insteek

Deze Lutherse netwerken, maar ook het boekje van Luthers hand Von den Guten Wercken dat 501 jaar geleden verscheen, vormen een mooi vertrekpunt bij het thema van deze Hervormingsdag lezingen. Alles bij elkaar wordt het thema: Aan het werk. Daarbij denken we zeker aan kerkelijk geïnspireerd werk (in de breedste zin van het woord). Momenteel zijn diverse projecten gaande waarin studie gedaan wordt naar lutheranen die werkzaam bleken te zijn namens families, in hun lutherse netwerk of voor de plaatselijke diaconie. Bij deze (zelf-)aanmoediging Aan het werk worden bij wijze van voorbeelden personen uit de Nederlandse lutherse geschiedenis belicht. Om niet alleen historische voorbeelden te geven is er ook een bijdrage namens het Luthers genootschap met een eigen voorbeeld.

De bijdragen

Een lutherse familie met een drive voor arbeiders- en kerkenwerk
door drs. Marieke Spliethoff
Marieke Spliethoff (kunsthistorica en voormalig conservator Paleis Het Loo) schrijft in familieverband een kroniek over de Familie Spliethoff. Al meer dan 200 jaar zijn zij betrokken lutheranen, met ook een maatschappelijk netwerk.

Netwerken voor een lutherse vakbond
door drs. Peter Paul Kleinlooh
Peter Paul Kleinlooh is historicus en nazaat van de lutherse architect Carel Bögeholtz. Hij doet onderzoek naar Amsterdamse lutherse families tussen 1860 en 1914 op basis van nieuw bronnenmateriaal.
In deze lezing geeft hij inzicht in hoe lutheranen deelnamen aan vakorganisaties aan het einde van de 19e eeuw en hoe een aantal van hen een eigen lutherse vakbond oprichtte.

Diaconaal werk geëerd met een lutherse collage
door dr. Martin van Wijngaarden
Martin van Wijngaarden is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en als onderzoeker Luthers erfgoed verbonden aan het ‘Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism’. Hij bespreekt een huldeblijk aan een Rotterdamse diaken die een goede netwerker bleek.

Een voorbeeld van huidig Luthers werk door het Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige  Zending
door een of meer leden vanuit het bestuur van dit Genootschap
De titel van deze bijdrage is: ‘Help ons elkaar helpen’ – lutheranen in Suriname en Nederland, een oude, springlevende, relatie- .

Samenwerkingsverbanden

  • Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II).
  • Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel.
  • Muzikale bijdragen worden verzorgd door Lisa Hinfelaar (sopraan) en Niels Jan van der Hoek (orgel).

U kunt zich via e-mail opgeven voor deze hervormingsdag lezing bij de secretaris van de Kerkenraad Sharon Winklaar: sharonwinklaar-007@hotmail.com.

Protestantse gemeenteavond

Gemeenteavond over fusie en gebouwen op 1 november

Op  dinsdag 26 oktober is er om 20.00 in Pro Rege een gemeente-avond alleen voor de leden van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen. Hiervoor zijn de Gereformeerde leden ook per brief  uitgenodigd. De Gereformeerde kerkenraad en de Gereformeerde kerkrentmeesters willen die avond informatie geven en de gemeente horen over de Gereformeerde financiën, over de plannen met Pro Rege en over de fusie. De reden voor een aparte gemeente-avond voor de Gereformeerde leden van Protestants Kralingen is omdat de Gereformeerde kerk fusiepartner is en omdat zij eigenaar is van Pro Rege.

Op maandag 1 november is een gemeente-avond voor alle leden van Protestants Kralingen om 20.00 uur in de Hoflaankerk. Daar zijn dus alle Hervormde en Gereformeerde leden welkom. Het onderwerp is daar ook de financiën, de kerkgebouwen en de fusie maar dan vanuit het bredere perspectief van de wijkgemeente Protestants Kralingen.

Beide avonden hebben als doel om u te informeren over de stand van zaken en om uw reacties en ideeën te horen. In de afgelopen periode hebben de kerkenraad en de kerkrentmeesters veel nagedacht en overlegd. Door corona was er geen gelegenheid om de gemeente ook fysiek te informeren. We zijn blij dat dat nu wel kan.

Laurens van der Ziel
Voorzitter Kerkenraad Protestants Kralingen

 

 

Gereformeerde gemeenteavond

Gemeenteavonden over fusie en gebouwen op 26 oktober en 1 november

Op  dinsdag 26 oktober is er om 20.00 in Pro Rege een gemeente-avond alleen voor de leden van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen. Hiervoor worden de Gereformeerde leden ook per brief  uitgenodigd. De Gereformeerde kerkenraad en de Gereformeerde kerkrentmeesters willen die avond informatie geven en de gemeente horen over de Gereformeerde financiën, over de plannen met Pro Rege en over de fusie. De reden voor een aparte gemeente-avond voor de Gereformeerde leden van Protestants Kralingen is omdat de Gereformeerde kerk fusiepartner is en omdat zij eigenaar is van Pro Rege.

Op maandag 1 november is een gemeente-avond voor alle leden van Protestants Kralingen om 20.00 uur in de Hoflaankerk. Daar zijn dus alle Hervormde en Gereformeerde leden welkom. Het onderwerp is daar ook de financiën, de kerkgebouwen en de fusie maar dan vanuit het bredere perspectief van de wijkgemeente Protestants Kralingen.

Beide avonden hebben als doel om u te informeren over de stand van zaken en om uw reacties en ideeën te horen. In de afgelopen periode hebben de kerkenraad en de kerkrentmeesters veel nagedacht en overlegd. Door corona was er geen gelegenheid om de gemeente ook fysiek te informeren. We zijn blij dat dat nu wel kan.

Laurens van der Ziel
Voorzitter Kerkenraad Protestants Kralingen

 

 

Nieuws van de Eetgroep Pro Rege

We gaan weer koken! De eerste keer staat gepland op vrijdag 29 oktober. Later dan u gewend bent vanwege beperkte beschikbaarheid van de kooksters.
Het wordt een feestelijke maaltijd om te vieren dat we weer samen mogen eten.
Met inachtneming van de adviezen van de overheid zullen wij minder deelnemers aan een tafel placeren. Bovendien rekenen wij op uw eigen verantwoordelijkheid om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
Verder zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers, die onze kookgroep komen versterken. Qian Segers is komende maanden vanwege studie-activiteiten even afwezig, daarom zou het al prachtig zijn als u eenmaal per seizoen mee wilt doen.

Hopelijk tot snel!
Nico, Henny, Lakshmi, Joke en Marion

Voedselbank; inzameling in natura

Na het geweldige succes van de inzameling in mei willen we ook in oktober wat extra doen voor de cliënten van de voedselbank. In mei hebben we wel 2500 folders verspreid in Kralingen en heel veel respons gekregen. Nu beperken we ons tot u als gemeenteleden van Protestants Kralingen, samen met Kralingen West.
Er zijn op dit moment zo’n 55 huishoudens die op de lijst staan van het uitgiftepunt. De voedselbankpakketten zijn doorgaans aardig gevuld met verse groente en etenswaren. Daarom is het leuk om ons bij onze inzameling te concentreren op wasmiddelen (met voorkeur voor kleur), shampoo en doucheschuim. Juist die persoonlijke verzorgingsartikelen worden gemist, en dat zijn juist ook de wat grotere uitgaven. Als we allemaal wat meenemen, dan is er voor iedereen een mooi setje van spullen te maken.

Inzameling op de zondagen 10 oktober Hoflaankerk en 17 oktober in Pro Rege. Op zondag 17 okober is ook de diaconale (geld)collecte voor de Voedselbank.

Mocht het lastig zijn om spullen te brengen, we zijn altijd bereid om na een afspraak spullen op te komen halen, bel maar 06 23671918 (Henny de Vos).

Ontmoetingskring in de Oosterkapel

Vanaf september mogen we weer gebruik maken van de gastvrije Oosterkapel. Op 9 september was er de eerste ontmoeting na bijna 18 maanden. We waren blij dat bijna iedereen er was om veel bij te praten.
Vanaf oktober komen we weer elke eerste donderdag van de maand bij elkaar. Op 7 oktober gaan we kijken naar een aantal prachtige reproducties over Sint Franciscus. Jeanine Wisse geeft een interessante toelichting.

Iedereen mag meedoen met onze kring, of je nu dichtbij de Oosterkapel woont, of wat verder er vandaan. Inloop vanaf half tien en om 10.00 uur gaan we kijken en luisteren.
In en na de pauze is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. U bent welkom! aanmelden is niet nodig; een kleine bijdrage voor de koffie/thee stellen we op prijs.

Informatie: Gijs Roodhorst – 06 498 261 55