Hemelvaartsactie(s) in Kralingen

Het is fijn dat er dit jaar weer allerlei acties door Serve the City gehouden kunnen worden. Kerken – christenen – in actie voor de stad. Inmiddels in 12 wijken in Rotterdam organiseren zij met elkaar buurtprojecten rond Hemelvaart.
Vorige week sprak ik met diaken Liesbeth de Boer. Namens onze kerk in Protestants Kralingen fungeert zij als contactpersoon.

“Wat moet ik mij daar bij voorstellen?” vroeg ik haar.
“Nou, daar komt best een en ander bij kijken” vertelt Liesbeth. “Allereerst heb ik overleg met alle meewerkende kerken. Partners in Kralingen zijn bijvoorbeeld: De Evangelische Broedergemeente Rotterdam, de Hervormde Ge­meente Kralingen West, Kom en Zie, R.K. Lambertusparochie, de Methodist Church en wijzelf natuurlijk als Protestants Kralingen.
Inhoudelijk onderhoud ik de contacten daar waar acties worden gehouden zoals Pniël – samen met Wouter van der Bas – en heb ik overleg met de filiaalchef van Albert Heijn in het kader van de Voedselbankactie. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat alles financieel geregeld wordt. Bij de gemeente kunnen we budget aanvragen en daarvoor maak ik dan inzichtelijk wat alle acties gaan kosten.”

“Wauw, een veelomvattende taak, maar welke acties betreft het nu specifiek?”
“Allereerst hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig om de geplande acties tot een geslaagd succes te maken. De vraag is dus: Wil jij samen met christenen uit allerlei lokale kerken Gods liefde uitdragen in Kralingen? Doe dan mee met de Serve the City Hemelvaartsactie! Je kunt meedoen als vrijwilliger bij de volgende projecten:

1. Sociale activiteiten voor bewoners van Pniël
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vullen van planten- en bloemenbakken binnen het tehuis. Veelal gebeurt dat samen met de bewoners zelf.

2. Inzameling Voedselbank
Op zaterdag 28 mei staan we bij Albert Heijn op de Oudedijk en informeren we de klanten over de actie en verzamelen vervolgens de voedselproducten bij de uitgangen. Daarnaast worden onze gemeenteleden uiteraard ook nog in de gelegenheid gesteld om voedselproducten aan te leveren bij de kerkdiensten van Hemelvaartsdag 26 mei en de zondag erna, 29 mei. Na het grote succes van vorig jaar gaan we ook weer folderen in de straten rond de Hoflaankerk. Buurtbewoners kunnen op dinsdag 24 mei en op vrijdag en zaterdag 27 en 28 mei producten inleveren bij de Hoflaankerk. ­Precieze tijden komen in de Nieuwsbrief (en in de folder, natuurlijk).

3. Havenzichtactie voor bewoners
Deze actie wordt georganiseerd door EBG, maar er zijn natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Er wordt gedacht om per etage een wat luxere lunch uit te serveren. Deze zijn namelijk over het algemeen wat karig en in de avondmaaltijden is reeds voorzien.

4. Thee in de Tuin voor ouderen, bij de Lambertuskerk op zaterdag 28 mei.
De organisatie wordt door Kralingen West uitgevoerd, maar ook hier zijn vrijwilligers nodig. Denk aan gastheren en -vrouwen, bedieners, muzikanten en hulp bij het klaarzetten en opruimen. Naast vrijwilligers voor deze actie worden ook specifiek ouderen van harte als gast uitgenodigd.

5. Kleurplatenactie
De kleurplaten zijn vanuit alle meewerkende kerken inmiddels uitgezet en worden vervolgens weer verdeeld onder de bewoners van Pniël, Havenzicht en bereiken ook rechtstreeks een aantal brievenbussen.”

“Alles bij elkaar een ambitieus project. Waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden?”
“Voor het aanmelden en/ of vragen kun je altijd bij mij terecht:

Liesbeth de Boer (diaken)
Telefoon 010 – 447 34 66 of 06 382 733 78.

Bij het aanmelden als vrijwilliger voor ‘Thee in de Tuin’ bij de Lambertuskerk kun je je beter rechtstreeks aanmelden bij Kralingen West via e-mailadres tindetuin@gmail.com.”

Tot slot wens ik Liesbeth veel succes met alle acties; ik hoop dat velen zich als vrijwilliger aanmelden en dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Thea van Santen – Kloosterman

Een inkijkje in de nieuwste Bijbel | NBV21

Goed, beter, best?

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vernieuwd: de NBV21. In oktober vorig jaar kreeg onze koning het eerste exemplaar overhandigd. Inmiddels wordt de NBV21 al in veel kerken gebruikt. Maar wat houdt het precies in? Duizenden kleine verbeteringen in de vertaling én een aantal opvallende, grote veranderingen. Doet Job boete of vindt hij troost? Is Prediker wel echt zo vrouwonvriendelijk als altijd werd gedacht? En laat God de kinderen boeten als ouders Hem ontrouw zijn, of …

Prof. dr. Matthijs de Jong, projectleider van de herziening van de NBV21, biedt een kijkje achter de schermen. Waarom deze nieuwe versie? Welke discussies speelden er achter de schermen? Wat zijn de grote veranderingen? En wat levert de NBV21 op voor de gemiddelde bijbellezer? Kom luisteren naar het verhaal achter de NBV21. Er is ruimte voor vragen, discussie en gesprek. Iedereen is welkom.  

Woensdagavond 18 mei van 20.00-21.30 uur in Het Steiger, Hang 18 te Rotterdam.

De toegang is gratis, maar om zicht te krijgen op hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we u aan te melden vóór 4 mei a.s. op info@laurenspastoraat.nl

Euthanasie: een goede dood?

We komen het tegen in het pastoraat: de wens om waardig te sterven, op een zelfgekozen moment. Het gesprek daarover wordt steeds vanzelfsprekender in onze samenleving, sinds de start van de euthanasiediscussie eind jaren zestig. Hoe spreekt ons geloof daarin mee?

In 1986 kwamen zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland als de Nederlandse Hervormde Kerk  met het rapport ‘Euthanasie en pastoraat’. We kijken hoe de kerken instapten in de euthanasiediscussie, en hoe die discussie zich verbreedde van ernstig lijden naar levensmoeheid. En we stellen met elkaar niet alleen de vraag wat waardig sterven is, maar ook wat waardig leven is vanuit geloofsperspectief.

Deze avond is allereerst bedoeld voor pastorale medewerkers en contactpersonen, maar ook andere gemeenteleden zijn uitdrukkelijk welkom!

De avond wordt geleid door Ds Marianne Bogaard

Eindelijk weer Prinsenlandkring!

Donderdag 3 maart mochten we elkaar weer ontmoeten na vier maanden coronatijd. Hoe fijn was het om elkaar weer te zien en wat hadden we elkaar veel te vertellen! En wat was het een grote opkomst!

Natuurlijk herdachten we Gijs Roodhorst en gingen in zijn voetsporen verder. Coby Voorvelt zorgde weer voor de koffie, Lenie Kosten deelde dat uit, natuurlijk met koek, en Marianne Bogaard opende deze bijeenkomst. Laurens de Visser was uitgenodigd, eigenlijk in november nog door Gijs, om als kernfysicus en muziekhobbyist te vertellen over de verschillen en overeenkomsten van De temperatuur en Het temperatuur.

De temperatuur

Als mensen hebben we allemaal de opdracht om de aarde te bewerken, behouden en bewaren. Maar we weten allemaal dat we daar niet zo heel erg goed mee om zijn gegaan tot nu toe. We putten de aarde uit met als gevolg dat we in een klimaatcrisis / energiecrisis zijn beland.

Laurens liet ons weten dat we dat o.a. zien door het meten van de temperatuur. Hij ging van Celsius, Fahrenheit, Kelvin naar Plasma, om uiteindelijk uit te komen bij waterstof en kernenergie.

Maar, zei hij, het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel snel zijn met het nemen van de juiste maatregelen.

Het temperatuur

Laurens had zijn spinet meegenomen naar de Oosterkapel en liet ons horen van toonladders en kwintetten. Via de stelling van Pythagoras kwamen we uit op het stemmen van zo’n muziekinstrument en dat heet nou: het maken van het temperatuur.

Als slotakkoord liet Laurens ons een koraal van Bach horen, behorende bij de start van de 40dagentijd.

Een boeiend leerzaam betoog met daarvoor, daartussen en daarna volop gelegenheid om bij te praten!

Hebt u zin, tijd en gelegenheid om ook naar deze kring in de Oosterkapel te komen? De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 april met inloop vanaf 9.30u. De koffie wordt gezet door Coby Voorvelt en geserveerd door Lenie Kosten. Wees welkom!

Hennie van der Linden

Duurzaamheid is een mooi avontuur!

Ik was vast van plan om op de fiets naar de Floating Farm te gaan, maar mijn fiets ging kapot en ik sloot me aan bij de groep die gekozen had voor het openbaar vervoer. We waren vroeg en konden alvast een kijkje nemen in de winkel. Henk en Pieter van Drunen waren er al, waarmee we met twaalf nieuwsgierige mensen waren.

Vele duizenden bezoekers tot uit China toe bezochten de farm sinds 2019. Dus hoog tijd voor onze groep! We werden opgehaald door één van de veertig vrijwilligers van de Farm, die ons een uitgebreide en interessante lezing gaf. Veel belangrijke zaken hebben geleid tot dit fenomeen: het stikstof probleem, tekort aan landbouwgrond, milieuverontreiniging, dierenwelzijn en de kloof tussen de stad en het land. Het idee is bij Minke en Peter van Wingerden ontstaan in New York, toen de stad onder water kwam te staan door de hurricane Sally in 2020. Hierdoor ontstond in het centrum van New York een tekort aan voedingsmiddelen. 

Floating Farm staat voor circulair boeren. In de stad wordt superverse, eerlijke voeding aangeboden en de koeien krijgen producten van de stad aangeboden, zoals oud brood, gras dat door de gemeente is gemaaid (b.v. van het Feijenoord stadion), bierbostel (een eiwitrijk afvalproduct van de bierindustrie) en snoeimateriaal van de gemeente. De stal staat op een stabiele ponton, die daardoor met ankers op zijn plaats blijft. De energie komt van een aantal zonnepanelen, die op het water drijven. De koeien staan op de bovenste verdieping van de drijvende stal. Ze worden gemolken met een automaat, waar ze  zelf naar toegaan als ze voelen dat hun uier te zwaar wordt. Op een lagere verdieping was de zuivelfabriek. Melk wordt gehomogeniseerd en gepasteuriseerd. Er wordt kaas gemaakt en yoghurt. Er zijn geen conserveermiddelen nodig.   We eindigden ons bezoek in de winkel. Hier werd volop ingeslagen met heerlijke producten. Wijzelf zijn verslaafd aan de yoghurt en karnemelk.

Op de terugreis zag ik vanuit de tram de scheepshelling waar het schip    De Delft nog steeds moet worden afgebouwd, de mooie terminal van de Oranje lijn, de eerste Voedselbank van Rotterdam, de koffiefabriek van Santas en de loods van Jarige Job. Allemaal plaatsen die we als duurzaamheidsgroep hebben bezocht. Eén dezer dagen gaan we weer een nieuwe bestemming kiezen.

Behalve de excursies en de doppenactie heeft de werkgroep Duurzaamheid andere aspecten. We bespreken met elkaar hoe je duurzaamheid in je dagelijks leven kunt integreren. Sommigen van ons zijn hard bezig met het verduurzamen van hun huis. We hopen dit jaar weer een bijdrage te kunnen leveren aan de Michazondag. Landelijk zijn de Groene kerken actief. Er is een platform, waar kerken aan elkaar tonen wat hun voortgang is op het gebied van Duurzaamheid. Vooral aan oude kerken is er heel wat te verspijkeren om ze energie neutraal en comfortabel te maken. Kerken die het proces hebben doorlopen kunnen een bord met de vermelding ‘Groene kerk’ krijgen. De Oranjekerk in Hillegersberg heeft deze onderscheiding al vele jaren. Van het fenomeen ‘Fairtrade’ kerk is de Laurenskerk een voorbeeld.

Voorlopig is er nog veel te beleven. U bent van harte welkom uw ideeën aan ons door te geven.

Namens de werkgroep Duurzaamheid, Anne Gercama

Dienst van bevestiging en ontheffing op 20 februari 2022

Wat was dat lang geleden: bijna de hele kerkenraad bijeen in de consistorie van de Hoflaankerk, voorafgaand aan een feestelijke dienst. Cees Steendam, als tweede ouderling, sprak een mooi dankgebed uit en in de kerkzaal verwelkomde Laurens van der Ziel, als eerste ouderling en voorzitter, ons allen in een dienst met meer mensen dan dat we in lange tijd in de kerk hadden gezien. Ook hij sprak grote dankbaarheid uit. Zoals gebruikelijk bij dit soort diensten waren beide predikanten actief in de dienst. Er werden drie ouderlingen bevestigd d.m.v. handoplegging en het geven van het ja woord. Ook beloofden zij geheimhouding voor de rest van hun leven t.a.v. zaken die hen door gemeenteleden worden toevertrouwd. Hun namen zijn: Christine van Roekel, Bart Reinders en Erik-Jan Teunissen. Er werd afscheid genomen van Marjan de Visser als contactpersoon en van Joke van Heijst als ouderling. Terwijl de bijna voltallige kerkenraad op het liturgisch centrum stond, werden zij met mooie woorden bedankt voor hun grote inzet. Alle vijf kregen ze een mooie bos bloemen. Het was heel fijn dat er weer koffie gedronken kon worden in de kerk.

Jeannette Schravesande