Berichten voor leden

Uit de Kerkenraad | 14 Maart 2023

Op 14 maart kwam de kerkenraad weer bijeen. Het hoofdthema was: de eredienst. Sipke Sels was uitgenodigd om ons meer  daarover te vertellen. Geluiden vanuit de gemeente worden altijd serieus meegenomen bij de overwegingen over de gang in de  erediensten. De predikanten proberen tijdens de dienst, of via de liturgie iedereen zo goed...

Lees meer

Algemene Kerkenraad | 7 februari 2023

Op 7 februari 2023 kwam de (hervormde) Algemene Kerkenraad voor de eerste keer dit jaar bijeen. Er was het blijde vooruitzicht dat het samengaan nu eindelijk definitief is, de datum voor de ondertekening van de stukken staat vast op 11 april 2023. Met de drie...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 31 januari 2023

De eerste vergadering van 2023 had de Plaatselijke Regeling van onze gemeente na de fusie als hoofdonderwerp. Het gaat daarbij over bestuurlijke zaken, stemrecht en over wie wij willen zijn: een open gemeente voor iedereen. Op 23 februari komt er o.a. over dit...

Lees meer

Koper en nieuwe bestemming voor Pro Rege

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen heeft, na advies van de gereformeerde en hervormde kerkrentmeesters, op 20 december unaniem besloten tot de verkoop van Pro Rege aan vastgoedontwikkelaar In de Stad. Afgelopen zomer hadden de...

Lees meer

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad van Protestants Kralingen is heel blij u te kunnen melden dat we op zondag 15 januari twee nieuwe ambtsdragers in hun ambt kunnen bevestigen. Het gaat om Lennie van Osch als diaken en Rob Valkenburg als ouderling-kerkrentmeester. Ook zullen in...

Lees meer

Fusie: eindstreep in zicht

Na het “horen en kennen” van de gemeenteleden op de gemeente-avonden over het samengaan in juli hebben de Gereformeerde kerkenraad en de Hervormde algemene kerkenraad formeel het principe-besluit tot samengaan genomen. Op basis van de gemeente-avonden is de tekst van...

Lees meer

Uit de Kerkenraad | 13 december

Dinsdagavond 13 december kwam de kerkenraad van Protestants Kralingen bijeen. Normaal ontvangt u van deze vergadering een briefing van de hand van Jeannette Schravesande, onze scriba, maar zij kon er die avond niet bij zijn. Dus kwijt ik mij van deze taak, in het...

Lees meer

Algemene Kerkenraad | 22 november

De toestemming van de kerkelijke organen voor het samengaan van de Gereformeerde kerk Rotterdam-Kralingen en de Hervormde gemeente Kralingen te Rotterdam is binnen. Daarop kon de vergadering akkoord gaan met het (voorgenomen) besluit om samen te gaan. De volgende stap...

Lees meer

Begrotingen 2023

De Hervormde en Gereformeerde colleges van kerkrentmeesters hebben de begrotingen gemaakt voor 2023. Deze zijn inmiddels vastgesteld door de beide kerkenraden. De Gereformeerde begroting laat een tekort zien van ca. €102.000. Deze begroting is gebaseerd op de huidige...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 8 november

We vergaderden op 8 november. Dit keer onder voorzitterschap van ds Ilse Hogeweg omdat voorzitter Laurens van der Ziel zijn verjaardag vierde. De opening vond plaats in de kerkzaal van Pro Rege, met een dagtekst van Taizé, een lied en een gebed. We kijken terug op...

Lees meer

Voortgang verkoop Pro Rege

De verkoop van Pro Rege is verder voorbereid. Het wordt een openbare inschrijving. Makelaar Ooms begeleidt ons. Niet alleen de hoogte van een bod telt, het gaat ook om een passende bestemming.

Lees meer