Selecteer een pagina
Berichten voor leden

Uit de kerkenraad | 8 november

We vergaderden op 8 november. Dit keer onder voorzitterschap van ds Ilse Hogeweg omdat voorzitter Laurens van der Ziel zijn verjaardag vierde. De opening vond plaats in de kerkzaal van Pro Rege, met een dagtekst van Taizé, een lied en een gebed. We kijken terug op goede intervisiegesprekken. Dat zijn de jaarlijkse groepsgesprekken van...

Lees meer

Voortgang verkoop Pro Rege

De verkoop van Pro Rege is verder voorbereid. Het wordt een openbare inschrijving. Makelaar Ooms begeleidt ons. Niet alleen de hoogte van een bod telt, het gaat ook om een passende bestemming.

Lees meer

Uit de Algemene kerkenraad | 20 september

Het samengaan van de Hervormde Gemeente Kralingen en de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen houdt ook de Algemene Kerkenraad (AK) bezig. In juni en juli zijn er vergaderingen geweest om na de gemeente-avonden officieel akkoord te gaan met het samengaan. Ook in...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 27 september

Het was de  eerste vergadering van het nieuwe seizoen en dat vierden we met een heerlijke traktatie van Marianne Bogaard. Enkele besproken zaken: Er is een vraag vanuit de classis naar opvang van vluchtelingen. We besloten ons als kerk beschikbaar te stellen als...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 31 mei 2022

Op dinsdag 31 mei vergaderde de kerkenraad van Protestants Kralingen. Jeannette Schravesande, onze scriba, was afwezig, vandaar dat u het verslag nog een keer van mijn hand ontvangt. Een belangrijk deel van de vergadering was, het zal u niet verbazen, gewijd aan de...

Lees meer

Plannen toekomst Pro Rege

In dit artikel willen we u als kerkrentmeesters informeren over een aantal ontwikkelingen in de afgelopen maanden over de toekomst van Pro Rege. We gaven al eerder aan dat, om op lange termijn een levensvatbare, zelfstandige en financieel gezonde Protestantse gemeente...

Lees meer

Voortgang samengaan

Hervormd en Gereformeerd Kralingen Het is alweer een half jaar geleden sinds we in november vorig jaar u in twee gemeenteavonden informeerden over de fusie – we spreken officieel over het ‘samengaan’ – tussen Hervormd en Gereformeerd Kralingen en de plannen voor Pro...

Lees meer

Uit de Algemene Kerkenraad | 10 mei 2022

Op 10 mei was er weer een vergadering. De mei-vergadering is altijd gereserveerd voor de vaststellen van de jaarrekeningen van diaconie en kerk.Rob Valkenburg, penningmeester in het College van kerkrentmeesters, was aanwezig voor het toelichten van de jaarrekening van...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 26 april 2022

Een aantal onzer was afwezig, onder meer de scriba Jeannette Schravesande, degene die normaal dit verslag opmaakt. We konden gelukkig wel weer verwelkomen Corry Toxopeus (een heel eind op weg na haar vervelende val) en Cees Steendam die succesvol de marathon van...

Lees meer

Uit de kerkenraad | dinsdag 15 maart

Na lang per Zoom vergaderd te hebben, kwamen we weer live bij elkaar. Voordat de vergadering begon, hielden we een eenvoudige maaltijd met brood en soep om informeel samen te zijn.Aan het begin van de vergadering namen we afscheid van Joke van Heijst - van den Berg....

Lees meer

Uit de kerkenraad | 1 februari

Op 1 februari kwamen we, toch nog steeds per zoom, bij elkaar. Het was lastig vergaderen gebleken in een zaal van de kerk met 1,5 meter afstand tussen de kerkenraadsleden. We hopen dat het de volgende keer weer live kan. Als kort moment van bezinning konden we in...

Lees meer