Berichten voor leden

Uit de Kerkenraad | 27 juni 2023

Normaal verzorgt Jeannette Schravesande (scriba) deze rubriek maar omdat zij – zeer verdiend – op vakantie was, neem ik voor haar deze honneurs waar. De laatste vergadering van dit seizoen (2022/2023) en het was er me er wel (weer) eentje. Verkoop en einde Pro Rege, afronding fusieproces, de start van om en om (vroeg/laat) diensten Hoflaankerk...

Lees meer

Algemene Kerkenraad | 6 juni 2023

Sinds april heeft de Algemene kerkenraad (AK) een wat andere samenstelling. Alle ‘oude’ bloedgroepen (als  we dat zo mogen noemen) dus Hervormd oost en west en nu ook gereformeerd, zijn vertegenwoordigd – om zo samen zo goed mogelijk allemaal ‘protestants’ te zijn. De...

Lees meer

Uit de Kerkenraad | 30 mei 2023

We vergaderden bijna voltallig in de Hoflaankerk. Het thema  van de vergadering was: “beleidsplan”. We evalueerden het beleidsplan 2020-2024. U begrijpt dat er door corona niet veel van onze plannen gerealiseerd zijn, maar wel de fusie en de verkoop van Pro Rege. We...

Lees meer

Uit de Kerkenraad | 18 april 2023

We namen op deze vergadering met spijt, maar feestelijk, afscheid van Cees Steendam en Bart Reinders. Ze hebben zich allebei vele jaren volledig ingezet voor onze gemeente en met name de laatste periode heel veel tijd en energie gestoken in de verkoop van Pro Rege, ...

Lees meer

Uit de Kerkenraad | 14 Maart 2023

Op 14 maart kwam de kerkenraad weer bijeen. Het hoofdthema was: de eredienst. Sipke Sels was uitgenodigd om ons meer  daarover te vertellen. Geluiden vanuit de gemeente worden altijd serieus meegenomen bij de overwegingen over de gang in de  erediensten. De...

Lees meer

Algemene Kerkenraad | 7 februari 2023

Op 7 februari 2023 kwam de (hervormde) Algemene Kerkenraad voor de eerste keer dit jaar bijeen. Er was het blijde vooruitzicht dat het samengaan nu eindelijk definitief is, de datum voor de ondertekening van de stukken staat vast op 11 april 2023. Met de drie...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 31 januari 2023

De eerste vergadering van 2023 had de Plaatselijke Regeling van onze gemeente na de fusie als hoofdonderwerp. Het gaat daarbij over bestuurlijke zaken, stemrecht en over wie wij willen zijn: een open gemeente voor iedereen. Op 23 februari komt er o.a. over dit...

Lees meer

Koper en nieuwe bestemming voor Pro Rege

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen heeft, na advies van de gereformeerde en hervormde kerkrentmeesters, op 20 december unaniem besloten tot de verkoop van Pro Rege aan vastgoedontwikkelaar In de Stad. Afgelopen zomer hadden de...

Lees meer