Berichten voor leden

Uit de Algemene Kerkenraad

Op 8 april had de Algemene Kerkenraad een extra vergadering met als belangrijkste agendapunt: het vaststellen van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Hoflaankerk. Nico Vonk Noordegraaf was vanuit de werkgroep herinrichting aanwezig om de plannen toe te lichten. Inmiddels heeft de werkgroep op de websites ook al een en ander...

Lees meer

Vanuit de kerkenraad van 19 maart 2024

Nadat Hennie van der Linden, onze nieuwe voorzitter, de vergadering had geopend met een gebed uit het 40-dagenboekje, waren er weer veel agendapunten te bespreken. Door het aanstaande vertrek van ds Ilse Hogeweg, waren er gaten in het preekrooster gekomen. Die zijn nu...

Lees meer

Vanuit de kerkenraad van 13 februari 2024

De kerkenraad kwam 13 februari voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. Bijna iedereen was er. Alleen Irene Jonker en scriba Jeannette Schravesande waren verhinderd. De scriba is op familiebezoek in het verre oosten. Vóór de vergadering Voorafgaand aan de...

Lees meer

Uit de Algemene Kerkenraad

Verslag van 6 februari We vergaderen vlak voor de volgende gemeenteavond over de herinrichting. We hopen met elkaar op een goede opkomst. We keken terug op de goed bezochte Kerstnachtdienst: voor het eerst in de gezamenlijkheid van twee voorgangers van beide...

Lees meer

Vanuit de kerkenraad van 9 januari 2024

van 9 januari De eerste vergadering van 2024 was op 9 januari en het was de laatste bijeenkomst onder voorzitterschap van Laurens van der Ziel. Op een volgende vergadering zullen we nog uitgebreid afscheid van hem nemen. Behalve onze voorzitter stopt ook onze...

Lees meer

Uit de Algemene Kerkenraad

Vergadering van 21 november De Algemene Kerkenraad (AK) vergaderde 21 november. Op de agenda stond de aanstelling en kennismaking met onze vertrouwenspersonen. Ook in de kerk is het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Daarom is er landelijk het project...

Lees meer

Vanuit de kerkenraad van 7 november 2023

Op 7 november kwam de kerkenraad bijna voltallig bijeen. Laurens van der Ziel, de voorzitter, opende met gebed. Hij noemde de zorgwekkende situatie in de wereld. Wij voelen ons onmachtig. Op 23 november wordt er een avond over het onderwerp Israël/Palestina en de...

Lees meer

Vanuit de kerkenraad van 26 september 2023

Op de eerste vergadering na de zomervakantie was er weer heel veel te bespreken. Er werd verslag gedaan van de intervisiegesprekken, die we de afgelopen maanden in kleine groepjes voerden. Er is ook met Ilse Hogeweg en Marianne Bogaard door twee kerkenraadsleden...

Lees meer

Uit de Algemene Kerkenraad

We hebben de eerste indrukken uitgewisseld in de Algemene Kerkenraad van het samen gebruik maken van de Hoflaankerk. Veel gaat goed, gelukkig, en de inzet van ieder is groot om te zorgen dat beide kerkdiensten en het koffiedrinken goed verlopen. Om zo goed mogelijk in...

Lees meer

Uit de Kerkenraad | 27 juni 2023

Normaal verzorgt Jeannette Schravesande (scriba) deze rubriek maar omdat zij – zeer verdiend – op vakantie was, neem ik voor haar deze honneurs waar. De laatste vergadering van dit seizoen (2022/2023) en het was er me er wel (weer) eentje. Verkoop en einde Pro Rege,...

Lees meer

Algemene Kerkenraad | 6 juni 2023

Sinds april heeft de Algemene kerkenraad (AK) een wat andere samenstelling. Alle ‘oude’ bloedgroepen (als  we dat zo mogen noemen) dus Hervormd oost en west en nu ook gereformeerd, zijn vertegenwoordigd – om zo samen zo goed mogelijk allemaal ‘protestants’ te zijn. De...

Lees meer