Favoriet kerstlied

Hennie van der Linden vroeg mij wat mijn favoriete kerstlied is. Over die vraag heb ik de afgelopen weken nagedacht; het was geen gemakkelijke vraag, het was niet één lied dat direct bij mij boven kwam bij deze vraag. Maar toch een poging.

Bij kerst denk ik aan het lied  ‘Away In a Manger’, een christmas carol die ik de laatste jaren regelmatig en graag heb gezongen. Ik herinner me nog een kerstwandeling met de kinderen van onze gemeente door Kralingen, waarbij op verschillende plekken iets gebeurde. Een van die plekken was de voortuin van Sipke Sels, (zie foto) waar ik mocht meezingen in een klein koortje. We zongen verschillende christmas carols, waaronder ook deze. Een lied dat het verhaal vertelt van de stal, de sterren, het kindje Jezus. Zo beeldend dat ik het voor me zie als ik het zing!
In mijn werk als leerkracht zing ik ook graag in de advents- en kersttijd met de kinderen.
‘Ga je mee op zoek naar het koningskind’ vind ik een prachtig kerstlied, we gaan op zoek, we gaan op reis, we zien de ster! Heerlijk om zo samen met kinderen te zoeken en te vinden wat voor ons belangrijk is.
Ook het ‘Eer zij God in onze dagen’ hoort voor mij bij kerst. Door het Gloria dat alleen met kerst zo uitbundig in de kerk gezongen wordt. Herinneringen aan alle kerstfeesten die we in de kerk als gezin samen hebben gevierd. Tot slot Sky Radio Christmas station, non stop kersthits vanaf november is natuurlijk favoriet. Met in de playlist prachtige liederen om naar te luisteren en mee te zingen (als er niemand meeluistert), sommige van deze liederen kunnen wat mij betreft zo in een kerkdienst gezongen of beluisterd worden!

Ik kijk uit naar de kerstliederen die we ook dit jaar weer zullen horen, en meezingen!

Marieke Bukman

Mijn mooiste lied

De Liedkeuze van Philippina en Pepijn

In de dienst van hun belijdenis zongen we twee liederen, die zij hadden gekozen.

Het zijn: Lied 288: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ en Lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Pepijn koos voor Welkom. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk het is, dat je ergens welkom bent. Vooral merkt hij dat in onze kerkelijke gemeente. Hij vindt het zo welkom, dat familieleden die dienst mochten bijwonen. Maar met name waardeert hij het, dat LHBTI-ers welkom zijn en dat uit Pniël, hoe oud of gebrekkig ook, bewoners worden verwelkomd in onze diensten.

In het lied is de zin “God, ik vraag U in onze kring”, heel belangrijk voor hem. Gods welkom beantwoordt hij met zijn belijdenis, omdat hij gelooft dat hij welkom is bij God. Zo zal hij met vallen en opstaan een waardevol gemeentelid zijn.

Philippina ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zij stemt van harte in met het gehele gezang. De tekst sluit aan bij haar geloofsbelijdenis, uitgesproken in de dienst. “Wat er ook gebeurt: God is altijd bij me”.

Eén regel houdt ze in gedachten: ‘durf geloven, ook wanneer mijn oog niet ziet’.

Ze beseft, dat er situaties kunnen ontstaan, dat dat laatste ook haar overkomt. Dan kan de herinnering aan de mooie belijdenisdienst een grote schat blijken te zijn.

Ds Marianne Bogaard vertelt hoe bijzonder deze ‘belijdeniscatechisatie’ voor hen drieën is geweest. Op de zomer na, waren alle gesprekken ‘digitaal’. Het maandenlange wachten op de dag van hun belijdenis stelde hoge eisen aan ieders geduld. Dankzij hun inzet en goede gesprekken, ook met andere tieners, hielden ze het vol. Ze waren allen dankbaar dat de techniek dit ook allemaal mogelijk maakte. Blij met de openheid in dit gesprek over hun geloofslied gingen we weer de wereld in!

Gijs Roodhorst