Kerkrentmeesterij
Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024

De eerste Actie Kerkbalans van onze nieuwe fusiegemeente. Met een nieuwe administratieve organisatie en een deels vernieuwd administratief team.

Lees meer

Afscheid van onze administrateurs

Afgelopen zondag waren er niet één maar twee bossen bloemen om uit te delen en wel aan Bert Heere en Hans Buitelaar. Beide heren werden bedankt voor hun vele jaren werk als administrateur van de ledenadministratie van onze gemeente. Bert Heere werd ooit gevraagd om in...

Lees meer

Van de kerkrentmeesters – Bijdrage 2023

Even een berichtje van de kerkrentmeesters, bestemd voor beide wijkgemeentes Zoals jullie weten zijn onze energiekosten dit jaar erg hoog. Dit heeft te maken met de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande hoge energieprijzen. Zoals u afgelopen winter heeft gemerkt...

Lees meer

Afscheid orgel Pro Rege

Na een vierdaagse vakantie in Midden-Limburg had ik een mail van Hiddo Oosterhuis. Daarin stond dat woensdag 19 juli het orgel van Pro Rege gedemonteerd zou worden. (redactie: Voor informatie over de verkoop van het orgel zie het bericht Hoe is het nu met Pro Rege?)...

Lees meer

Hoe is het met Pro Rege?

Op dit moment zijn de kerkrentmeesters samen met onze koster Marjolein Gorissen en een aantal gemeenteleden druk bezig om Pro Rege zo leeg mogelijk op te leveren voor de nieuwe eigenaar. Er zijn heel wat oude spullen die al jaren op de zolder lagen afgevoerd naar het...

Lees meer

VVB/Kerkbalans

Voor de leden van gereformeerde huize: de rest van jaar kunt u uw VVB-bijdragen nog gewoon overmaken op het bekende bankrekeningnummer NL27RABO0373710984 t.n.v. Geref. Kerk Rotterdam Kralingen i.z. VVB.

Lees meer

Voortgang verkoop Pro Rege

De verkoop van Pro Rege is verder voorbereid. Het wordt een openbare inschrijving. Makelaar Ooms begeleidt ons. Niet alleen de hoogte van een bod telt, het gaat ook om een passende bestemming.

Lees meer