05 oktober 2023 | 14:30 16:00
Hoflaankerk

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het is een nood van vele mensen, en tegelijk iets dat vele kanten heeft. We bespreken bijbelteksten over eenzaamheid en we spreken over eenzaamheid in onze tijd. Wat is eenzaamheid, en hoe zijn wij eenzaamheid tegengekomen?

Leiding ds Ilse Hogeweg
Vervoer nodig? Laat het weten

Donderdag 5 oktober 14.30-16 uur: De eenzame profeet: Elia I Koningen 19

Donderdag 2 november 14.30-16 uur: De eenzame stad: Klaagliederen 1

Donderdag 7 december 14.30-16 uur: Jezus zoekt een eenzame plek Matteüs 14: 13-33