16 september 2023 | 19:55 19:56

Het geplande jubileumconcert ’150 jaar Max Reger’ op 16 september 2023 in de Hoflaankerk wordt geannuleerd.

Een en ander heeft te maken met externe, onverwachte factoren en de ontwikkelingen binnen de kerk i.v.m. sluiting van Pro Rege. Hierdoor is de tijd van voorbereiding te kort.

Wel wordt er gekeken naar een alternatieve datum later in het jaar, zodat het concert dan hopelijk alsnog doorgaat.

De Orgelcommissie