19 mei 2022 | 17:00 20:00
Hoflaankerk

In Rotterdam zijn er vele pioniersplekken en werken veel kerken met vallen en opstaan aan vernieuwing. Met inzet, creativiteit, soms in eenzaamheid, maar altijd met hoop, liefde en geloof zijn pioniers, predikanten en kerkelijk werkers bezig om nieuwe kerkvormen te zoeken en te ontwikkelen. Er zijn wijken in onze stad waar geen kerkelijke presentie (meer) is en waar een pionier naar nieuwe mogelijkheden zou kunnen zoeken. Daarnaast is het mogelijk om de pioniersplekken te verbreden in werkwijze en vormgeving om te komen tot meer kleuren en meer smaken in het Rotterdamse pionierswerk. 

Vorig jaar is om een bijdrage gevraagd voor het onderzoek of een Rotterdamse pionier-coördinator/aanjager gewenst en/of mogelijk zou zijn. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Nico van Splunter. We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek op 19 mei van 17-20 uur in de Hoflaankerk. Op grond van de presentatie kunnen we samen nadenken over wat er te winnen is in het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkelijke aanwezigheid in Rotterdam. Enerzijds door wat bestaat te vernieuwen, anderzijds door op plaatsen weer eens helemaal opnieuw te beginnen. Wat kan en moet een coördinator pionieren en kerkvernieuwing daarin betekenen? Wat voor winst zou deze ‘makelaar in visie, middelen en mensen’ ons kunnen brengen? Wat is er nodig vanuit de kerken van Rotterdam? 

We ontmoeten en spreken elkaar bij een eenvoudige maaltijd. Nico van Splunter zal ons meenemen in zijn onderzoek en in de mogelijkheden van een Rotterdamse coördinator in de toekomst. Kom met mensen van uw kerk en kerkenraad! De aanwezigheid van de kerk in Rotterdam onder mensen, in welke vorm ook, gaat ons allen aan.

De Werkgemeenschap van predikanten