13 maart 2024 | 19:30 21:30
Hoflaankerk

Het eerlijke verhaal

In de dertig jaar dat hij predikant is heeft ds Aarnoud van der Deijl – met ons allen – meegemaakt hoe de protestantse kerk 30% kleiner is geworden. Dit proces gaat verder. Hij heeft dit ook gezien, en er van harte aan meegewerkt, hoe er zeer veel initiatieven, ideeën en nieuwe vormen zijn onderzocht. Hij zet deze in een aantal hoofdstukken op een rij. Een feest van herkenning voor wie al langer in de kerk meeloopt: van ‘Het algemeen betwijfeld christelijk geloof’ tot ‘De gemeente als herberg’ tot de groene kerken en de pioniersplekken. Dat zijn landelijk onderzochte initiatieven; zelf ondernam hij in zijn plaatselijke gemeentes mooie activiteiten die pasten bij juist die kerkgemeenschappen met hun eigen mogelijkheden.

Er zijn twee grote vragen die dit boek stelt: lukt het ons om onder ogen te zien dat ‘de kerk’ niet te redden is? De andere vraag is: en hoe dan verder?
We gaan met elkaar en met het boek in gesprek op twee avonden: 28 februari en 13 maart. Het is handig, maar niet noodzakelijk om het boek gelezen te hebben.
Gespreksleiding en info: ds Ilse Hogeweg